8.31.2013
פלטפורמת הפקת הגז של תמר (צילום: אלבטרוס)

Tamar's oil rig

צוות נובל אנרג'י בחדר הבקרה של פלטפורמת הפקת הגז ברגעי ההפעלה של המערכת (צילום: נובל אנרג'י)
Noble Energy team in Tamar control room 

(צילום: גיל יוחנן)
(צילום: גיל יוחנן)
תפילת ראש חודש. הכותל המערבי הבוקר (צילום: גיל יוחנן)

 If a Jew gets a tattoo, he or she cannot
 be buried in a Jewish cemetery.
 But is that statement a fact, or a myth?
 And what about Jews who 
are tattooed unwillingly?


Guard of honor during re-burial ceremony at SS Galician Division cemetery near village of Chervone (Photo: AP)CARTOON OF THE DAY


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information