9.23.2013
شکوفایی در اول مهر،

 احسان گنجی، ابتکار
فیروزه بذرافکن، هنرمند ایرانی - دانمارکی

ابراهیم نبوی

سئوال سه: اگر احمدی نژاد برای روحانی نامه نوشته باشد،
در آن به کدام گزینه زیر اشاره کرده است؟
گزینه اول: قربون دستت، باطری این عروسک نوه ام کار نمی کنه، 
تو خیابون پنجم یکی براش بخر، اینجا پیدا نمی شه.
گزینه دوم: پارچه چادری هر چی بخوای فروشگاه
هندی راجه خان تو خیابون چهاردهم داره.
گزینه سوم: اگه بخوای برای بالا باید اون 
دکمه که فلش رو به بالا رو فشار بدی.
گزینه چهارم: شماره 9 تلفن هتل رو بزنی تا 
صبح برات آب پرتقال می آره، پول هم نمی گیره. ادامه
از راست: علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه و حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه.

صفحه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در فیس‌بوک

جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در فیسبوکNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information