12.06.2013

TAFRIHAT Desember 7
*****************


ناصرالدین شاه و ۸۴ زنش ******************** 
check this out
 for unusual
Sent by Mojgan Harouni


                            23 - Door-Of-Swatches         یاد اوریها زندگی 
از نویسنده بزرگ کلمبیائی 
گابريل گارسيا مارکز
به انتخاب ژوزف اشوری


قابل توجه

 * خیلیها * 

- در ۲۵ سالگي دانستم كه يك نوزاد، 
مادر را از داشتن يك روز هشت ساعته 
و پدر را از داشتن يك شب هشت ساعته،
 محروم ميكند.

- در ۳۰ سالگي پي بردم كه
 قدرت، جاذبه مرد است
 و جاذبه، قدرت زن.

- در ۳۵ سالگي متوجه شدم كه
 آينده چيزي نيست كه انسان به ارث ببرد؛
 بلكه چيزي است كه خود ميسازد.

- در ۴۰ سالگي آموختم كه رمز خوشبخت زيستن،
در آن نيست كه كاري را كه دوست داريم انجام دهيم؛
 بلكه در اين است كه كاري را كه انجام ميدهيم،
 دوست داشته باشيم.

- در ۴۵ سالگي ياد گرفتم كه ۱۰ درصد از زندگي،
 چيزهايي است كه براي انسان اتفاق ميافتد 
و ۹۰ درصد آن است كه چگونه
 نسبت به آن واكنش نشان ميدهد.

- در ۵۰ سالگي پي بردم كه كتاب بهترين دوست انسان
 و پيروي كوركورانه بدترين دشمن وي است.

- در ۵۵ سالگي پي بردم كه تصميمات كوچك را
 بايد با مغز گرفت و تصميمات بزرگ را با قلب.

- در ۶۰ سالگي متوجه شدم كه بدون عشق ميتوان
 ايثار كرد، اما بدون ايثار هرگز نمي توان عشق ورزيد.

- در ۶۵ سالگي آموختم كه انسان براي
 لذت بردن از عمري دراز، بايد بعد از
 خوردن آنچه لازم است،
 آنچه را نيز كه ميل دارد، بخورد.

- در ۷۰ سالگي ياد گرفتم كه زندگي مساله 
در اختيار داشتن كارتهاي خوب نيست؛ 
بلكه خوب بازي كردن با كارتهاي بد است.

- در ۷۵ سالگي دانستم كه انسان تا وقتي فكر ميكند 
نارس است، به رشد وكمال خود ادامه ميدهد 
و به محض آنكه گمان كرد
 رسيده شده است، دچار آفت ميشود.

- در ۸۰ سالگي پي بردم كه دوست داشتن و
 مورد محبت قرار گرفتن بزرگترين لذت دنيا است.

- در ۸۵ سالگي دريافتم كه همانا زندگي زيباست.

***************

زنانی که تا قبل از اشوب طالبانهای 
قمی ( جمهوری اسلامی )، کمک کردند 
که ایرانی مدرن و توانا برپا شود

 * قمرالملوک وزیری *

تولد ۱۲۸۴ خورشیدی، قزوین
مرگ ۱۴ مرداد ۱۳۳۸
به انتخاب شیرین ناز فرهمند


قمرالملوک وزیری با اسم اصلی قمرخانم سید حسینخان، یک سال پیش از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۴ خورشیدی در قزوین به دنیا آمد. او اولین خواننده زن ایران در دوران معاصر بود که بدون حجاب کنسرت اجرا کرد.
قمرالملوک وزیری از طریق مادربزرگش خیرالنسا با موسیقی آشنا شد. خیرالنسا که سرپرستی قمرالملوک یتیم را به عهده داشت، روضهخوان سفرههای مذهبی زنانه بود.
در نوجوانی در یکی از محافل خصوصی به درخواست مهمانان آوازی خواند که توجه مرتضی خان نیداوود، نوازنده برجسته تار را جلب کرد. او در کلاسهای آقای نیداوود شرکت کرد و گوشههای موسیقی ایرانی را فرا گرفت.
فضای مردانه موسیقی آن دوران با قمرالملوک وزیری دگرگون شد. او که حدود ۲۰ سال بیشتر نداشت در اولین کنسرت خود در گراند هتل خیابان لاله زار تهران، قاعده سنتی را بر هم زد و سال ۱۳۰۳ در فضای مردانه موسیقی، بدون حجاب در کنسرت خواند.
خودش میگوید در زمانهای بدون حجاب کنسرت داد که "هر کس بدون چادر بود به کلانتری جلب میشد."
محمود خوشنام، کارشناس موسیقی مینویسد: قمر با این کار دیوار ترس را از پیش پای زنان هنرمند دیگر برداشت و راه را برای گام نهادن آنان بر صحنه هموار کرد.
با گشایش رادیو در سال ۱۳۱۹ صدای قمرالملوک وزیری به گوش همه رسید.
آوازها و تصنیفهای قمر از لحاظ شعری و ادبی هم قابل توجه است. شاعران تصنیفها و آوازهای قمر شاعران مشهوری چون علی اکبرخان شیدا، میرزادۀ عشقی، عارف قزوینی، ایرج میرزا و ملک الشعرا بهار بودهاند.
قمر علاوه بر قطعات بیشمار آوازی، نزدیک به ۲۰۰ تصنیف در زندگی ۵۴ ساله خود ضبط کرد که بسیاری از آنها از میان رفته است.

*********************


خانه ئی بود و نیست

به انتخاب یوئل / اسرائیل
**********************


بانو فرح پهلوی ملکه و همسر اخرین پادشاه ایران
 محمد رضا پهلوی چندی پیش در کنار افراد خانواده،
 هفتاد و پنجمین سالروز تولد خود را جشن گرفت.
 امیدواریم مبارک است 
به انتخاب مژگان هارونی


Description: cid:1.880090563@web133102.mail.ir2.yahoo.com


Description: cid:2.880090564@web133102.mail.ir2.yahoo.com


Description: cid:3.880090564@web133102.mail.ir2.yahoo.com


Description: cid:4.880090564@web133102.mail.ir2.yahoo.com
 ******************************

Thought you should know that the book,
”Understanding Women" is now out
in paperback!!!

فکر کردم بد نباشد که شما هم بدانید
 بالاخره کتاب * شناخت خانمها * به چاپ رسید و هم اکنون در قطع جیبی ان منتشر و در کتاب فروشیها در دسترس * مشتاقان * بیشمار خرید ان قرار گرفته اند
به انتخاب مژگان هارونی


 ******************************
پیش بینــــــــــــــی

به انتخاب یوئل / اسرائیل  
  ******************************
YOU HAVE THAT RIGHT
 THANK YOU SISTER!!!


Sent by Eliza Shadnia
به انتخاب الیزا شادنیا
       You will never see this
picture on any main line
news!
Only a black Lady could
get away with that,
even in Texas!
YOU HAVE THAT RIGHT
 THANK YOU SISTER!!!
  ******************************

طنز شیر سماور  ******************************

نمایش اهنگ عبری
 * انکه صلح را به هدیه میاورد *


به انتخاب مژگان هارونی
  ******************** 
عکس اوباما را 

 کجا باید گذاشت
به انتخاب مژگان هارونی 

Sent by Mojgan Harouni
Where, oh where --  to put 
Obama's picture…


George Washington, our nation's first president and leader of the American Revolution!
cid:FCCBAEF8FAC548D8A818DCF8B5347123@ycsquad 
 
Abe Lincoln,  honorable leader who pulled our nation through its darkest time!
cid:68DBC96E4B59448490827D8DAAB434CE@ycsquad 
 
Alexander Hamilton, founding father, first Secretary of the Treasury and leader of the constitutional convention!
cid:28456D9AAEFA43929F08AAF52C35E76F@ycsquad 
 
Andrew Jackson, "Old Hickory " fought the British in New Orleans !
cid:C49786EEECF74CACAA83F643B34BBC50@ycsquad 
 
Ulysses Grant, Union army general, led the North through the Civil War!
cid:DE030CAF27D347FF964A9712B9637915@ycsquad 
 
Ben Franklin, genius inventor, political theorist and leading author of the Constitution.
cid:D2A8C98AD0894A72800452C37A1F1BA6@ycsquad 
 
Finally, we have someone to put on the food  stamp!!!
cid:1659C49DFEB64C9E975B18774C4D3D5C@ycsquad 
Obama's policies have put more people on welfare than any president before him,
so this placement is most appropriate.
Unlike the Nobel Peace Prize, for which he did nothing, this is an "honor"
he richly deserves.

I was eating breakfast with my 13-year-old granddaughter and I asked her,
"What day is the 20th of February?"

She said "It's President's Day!"
She is a smart kid.

I asked "What does President's Day mean?"
  I was waiting for something about Washington or Lincoln… etc.

She replied, "President's Day is when President Obama steps out of the White House, 

and if he sees his shadow we have one more year of unemployment."

You know, it hurts when hot coffee spurts out your nose... 

 OMG Truth Hurts

  ******************** 


گیاه ترسو
به انتخاب پندار نیک
gifs_46.gifNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information