12.05.2013


SHABAT SHALOM HEBREW DECEMBER 7
פרידה מספי ריבלין

צילום: טל שחר


מ"הבית של פיסטוק", דרך תשדירי התעמולה ועד "איצ'ה" - 

ספי ריבלין היה חביבם של מבוגרים וילדים גם יחד בזכות

 כריזמה קומית. ההומור שלו לא היה מעליב או פוגעני, אלא 

כזה שגרם לכולם להזדהות עמו


היו שנים - בימי התום של הטלוויזיה, אי שם בין "ניקוי ראש" לבין

 התגלות הצבע על מסכי ישראל, שדי היה בתקריב: ספי ריבלין 

נע לעבר המצלמה או להפך, היא מחפשת אותו, הוא חושף 

שיניים בחיוך - ומאה אחוז רייטינג יושבים בבתיהם ומתפוצצים 

מצחוק. בלי שיגיד מילה, בלי שיעשה פרצוף. כזה מצחיק היה, 

ונדמה לי

 שהיה רוצה להיזכר כמצחיק, אבל לא רק.**********************
שבת שלום ילדים קיצור של פרשת השבוע
* ויגש *   
הפרשה הקודמת הסתיימה ברגע של מתח:
האם יילקח בנימין מאחיו,
ויישאר אצל יוסף?
יהודה ניגש להציל את בנימין:
הוא מתחנן בפני יוסף שישחרר את בנימין,
 ואומר כי חיי אביהם בסכנה
 אם לא יוחזר הילד בשלום לביתו.
 יוסף מתרגש מדבריו,
פורץ בבכי,
ואז מגלה להם כי הוא יוסף.
 הוא מבקש מהם לשוב לארץ
 כנען וקרוא ליעקב לבוא למצרַיִם.
כששומע יעקב את הבשורה שיוסף חי,
 הוא יורד למצרַיִם,
והמשפחה מתאחדת ומתגוררת בארץ גושן.

 באותו הזמן הרעב בארץ מצרַיִם גובר
 ויוסף מוכר לעם המצרי מהמזון שנאגר,
וזאת תמורת תשלום.
 אך עם הזמן גם הכסף של העם המצרי נגמר,
ותמורת אוכל מוכרים התושבים את כל אשר להם,
עד שקונה יוסף גם את אדמותיהם

וסף ואחיו בברכה על ידי פרעה 

בסביבות צבעי מים 1896-1902

 ידי ג'יימס טיסו

**********

ג'וזף מוכר על ידי אחיו
 ציור 1863 על ידי לאון פייר אורבן בורז'ואה
*********
הפרשה מביאה אותנו לשיאו של הסיפור של יוסף ואחיו.
המפגש הדרמטי בין יהודה ויוסף מגלה לנו דרך לחיבור
נכון בין אדם לחברו,
מראה לנו את אופי הדרך אל הגאולה
והחיבור הגדול בין העולמות הרוחניים
"המלאכים ירדו מן השמים כדי
לשמוע איך מתווכחים שני האחים,
אמרו המלאכים: נרד למטה
ונראה שור וארי ( שבט יוסף ושבט יהודה )
 מתנגחין זה עם זה", 

החינוך של יעקב במצרים


 הרב דב ליאור 

יעקב חשש - מה יהיה על הנכדים שלו, מה יהיה על הנינים שלו. כשנמצאים בארץ, מקום מושרש בקדושה, הוא יוכל להמשיך ולחנך את בית יעקב, אך במצרים מה יהיה
בפרשת ויגש באה לכלל סיום אותה דרמה רבת המתח שבין יוסף ואחיו. יוסף מתוודע לאחיו, והתורה מתארת את ההשלכות הנובעות מההתוודעות הזאת - כל מה שיוסף כביכול התעמר באחיו, זה משום שהוא רצה שיתקיימו החלומות, שאחד עשר כוכבים והשמש ישתחוו לו לכן הוא עיכב את בנימין כדי שאביו, יעקב, יבוא אחריו למצרים אולם למעשה התברר שלא כך יתקיים החלום אלא החלום יתקיים במובן זה שיוסף נשלח למצרים כדי להכין את התשתית לקליטת בית ישראל
יעקב אבינו, כאשר שמע שיוסף חי, חשב שילך לבקר את בנו לתקופה קצרה, ומיד יחזור לארץ. אך נאמר לו במראות הלילה בבאר שבע: ''אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול אשימך שם''. עצם העניין שהקדוש ברוך הוא אומר לו ''אל תירא'' משמע שיעקב אבינו פחד מהירידה למצרים. יעקב חשש - מה יהיה על הנכדים שלו, מה יהיה על הנינים שלו. כשנמצאים בארץ, מקום מושרש בקדושה, הוא יוכל להמשיך ולחנך את בית יעקב, אך במצרים מה יהיה? באה ההבטחה האלוקית: ''ואנכי אעלך גם עלו'', שתי עליות - עליה פיזית ביציאת מצרים, ועליה רוחנית במעמד הר סיני, וזה הרגיע את יעקב
יעקב אבינו מצדו עושה את כל ההשתדלות כדי לשמר את בית יעקב. כתוב: ''ואת יהודה שלח... להורות לפניו גשנה'', חז''ל דורשים במדרש, שלפני שיעקב בא למצרים, יהודה הכין מוסדת חינוך לכל הצאצאים הקטנים שלו, ובאותם שבע עשרה שנה שיעקב אבינו חי במצרים, הוא לא הלך לבלות אותם בדברים של מה בכך, אלא חינך את כל הנינים והנכדים, להסביר להם שהם מהווים את התשתית של הבניין של כנסת ישראל. הסביר ולימד מהו היעוד שלהם בעולם, וממילא ההשלכות על ההתנהגות היומיומית של כל הצאצאים. חז''ל אומרים שיעקב לא נפטר מהעולם עד שזכה לראות שישים ריבוא צאצאים. רואים שהשפעתו של יעקב הייתה ניכרת. זוהי תרומתו להכנת הבניין הרוחני של בית ישראל, שיחזיקו מעמד בגלות ההיא, וכתוצאה מזה גם ללמד על גלויות אחרות, שהדבר ששמר על עם ישראל במשך הגלויות, זה לא דברים חיצונים אלא הדבקות שלהם בקיום תורה ומצוות, אמונה בבורא עולם עד כדי שיהודים מסרו את נפשם במזרח ומערב למען אמונתם
בדור שלנו, בשעה שאנחנו חוזרים לארץ, וודאי שאנו צריכים לשאוף לכונן מדינה, שצביון חיי הקדושה יהיה במרכז החיים שלה. לחיות כמו גויים, עם התרבות שלהם, בשביל זה אנחנו לא צריכים מדינה משלנו, ולעמוד במצב מלחמה מתמיד עם כל המדינות השכנות. אנחנו רוצים משהו ייחודי, והייחודיות הזו - זו תורת ישראל במשמעות העמוקה של קדושת ישראל, על היחיד ועל הציבור גם יחד. כשאנחנו קוראים את הפרשיות הללו, אנחנו מתבססים על בסיס העבר להווה, וממנו לקראת העתיד. הלוואי שעם ישראל כולו יפנים את הדרכתו של יעקב אבינו, ונשמור על התרבות שלנו. אז גם הגויים יעריכו אותנו ויכבדו אותנו, ורק אז נזכה לשלום ובטחון מלא בכל מרחבי ארצנו

* הפטרה * של ויגש
הפילוג והפיצול הוא לא המצאה של

 האיחוד הלאומי והבית היהודי,
 ישראל ויהודה היו שם קודם

במרכזה של פרשת השבוע עומדת ההתחברות
המחודשתשל בית יעקב: יוסף נגלה לאחים,
ויעקב וביתו חוברים ליוסף במצרים. ההפטרה
[המחצית השנייה של פרק ל"ז ביחזקאל] עוסקת
באיחוד מלכויות יהודה וישראל תחת הנהגה של
 מלך מבית דוד.

ההפטרה בהקשרה התנ"כי
הנביא יחזקאל לווה את עם ישראל באחת מנקודות השבר הקשות שלו, גלות בבל. הוא יצא לבבל עם גלות יהויכין, 11 שנה לפני גלות יהודה, בה חרבו ירושלים, בית המקדש ומלכות בית דוד. עד היציאה של גלות יהודה פעל יחזקאל בבבל בקרב הגולים עם יהויכין. הוא הכין אותם, פסיכולוגית ואמונית, לשבר הגדול העומד בפתח, תוך שרטוט ברור של ההתרחשויות הצפויות, כחלק מאותה הכנה.

עם הוודע דבר החורבן והגעת זרם פליטים גדול לבבל, מן האירועים הקשים של החורבן ביהודה - עסק הנביא בשרטוט הנחמה והגאולה, כחלק מהכנת העם לבנין המחודש.

ההפטרה שלנו היא חלק מפרקי הנחמה והגאולה שהשמיע הנביא לגולים בבבל, לקראת שיבת ציון, שבוא תבוא.

מצב בהפטרה: אחדות העם
הפילוג והפיצול יוצרים שבר, והוא שלב ראשון ובסיס לקרע וריסוק עתידי. אין ספק שפילוג מלכות בית דוד לשתי ממלכות, לאחר מלכות שלמה, ומצב המלחמה ביניהם - כולל מלחמות ממשיות, קרבו את החורבן והגלות על העם כולו.

המציאות המתוארת בפרקי הנחמה והגאולה היא של תיקון העיוותים. אחד החשובים שבהם: השגת אחדות באומה. זו לא המלצה, זהו תנאי ומאפיין גאולה, כמו קיבוץ גלויות ובניין המקדש. כך עולה גם מנבואת ישעיהו ונביאים נוספים. שיבת העם כולו לארץ, כולל גולי "עשרת השבטים", והנהגתם על ידי מלך אחד, מבית דוד, הוא שלב בגאולה. "ועשיתי אתם לגוי אחד בארץ, בהרי ישראל, ומלך אחד יהיה לכלם למלך. ולא יהיו עוד לשני גוים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד".

האחדות הלאומית-מדינית יוצרת תשתית לאחדות ולתיקון רוחני. מאבק אינו קרקע נוחה לדו-שיח רוחני בונה.

"וטהרתי אותם, והיו לי לעם ואני אהיה להם לא-הים". ומתוך התיקון הרוחני והאחדות הלאומית, תצמח מלכות איתנה ויציבה: "וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב... וישבו עליה המה, ובניהם, ובני בניהם - עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. וכרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים, והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם... והייתי להם לא-הים והמה יהיו לי לעם".


חדשות מהעולם היהודיצילום: טל שחר

הצחיק עד הסוף המר: פרידה מספי ריבלין
מ"הבית של פיסטוק", דרך תשדירי התעמולה ועד "איצ'ה" - 

ספי ריבלין היה חביבם של מבוגרים וילדים גם יחד בזכות

 כריזמה קומית. ההומור שלו לא היה מעליב או פוגעני, אלא 

כזה שגרם לכולם להזדהות עמו


היו שנים - בימי התום של הטלוויזיה, אי שם בין "ניקוי ראש" לבין התגלות הצבע על מסכי ישראל, שדי היה בתקריב: ספי ריבלין נע לעבר המצלמה או להפך, היא מחפשת אותו, הוא חושף שיניים בחיוך - ומאה אחוז רייטינג יושבים בבתיהם ומתפוצצים מצחוק. בלי שיגיד מילה, בלי שיעשה פרצוף. כזה מצחיק היה, ונדמה לי שהיה רוצה להיזכר כמצחיק, אבל לא רק.כי הרי על גבי התמונה הזאת של סטנדאפיסט לפני שהמציאו את המילה, של קומיקאי מעולה לפני שקראו לו טאלנט, צריך להרכיב גם דמות של שחקן דרמטי מוכשר לעילא, שראשית הקריירה שלו בלימודים ב"בית צבי" ובהצגות כמו "משרתם של שני אדונים" ו"מסעות בנימין השלישי", ורק אחר כך נולד הקומיקאי, וכשנולד - פרץ אל התודעה בבת אחת ומיד זכה לחיבוק גדול של אהבה מצד הקהל.
   
ספי ריבלין ב"ניקוי ראש". היה עוף נדיר במעוז הסאטירה השמאלנית

זה קרה לו ב"ניקוי ראש", לשם הגיע בהמלצתו של טוביה צפיר. התוכנית, שעד היום זכורה כמעוז הסאטירה של השמאלנים, התעשרה מדמותו של בן הרביזיוניסטים העשוי ללא חת, בנו של מפקד האצ"ל בראשון לציון, ומי שוודאי בילה שעות רבות מאחורי הקלעים לא רק באיפור אלא גם בוויכוחים פוליטיים. אלה היו הימים בהם אנשים באמת התווכחו זה עם זה, לא רק זרקו רפש וקיללו. ריבלין היה עוף נדיר מבחינה זאת בסצנה האמנותית של דורו: רוב הזמרים, המבצעים והבדרנים שנטיות ליבם משכו ימינה, הסתירו זאת אז. הוא היה בין היחידים שמעולם לא התכחשו לאמונתם ולאידיאולוגיה שלהם.

אם נפגע במהלך הקריירה שלו מכך, איננו יודעים, שכן במקביל לניקוי ראש ושנים אחריה, עד 1981, יצר את הדמות הבלתי נשכחת, האנרכיסטית והמלבבת של פיסטוק - תחילה ב"רגע עם דודלי" ואחר כך ב"בית של פיסטוק", ומיד היה לחביבם של ילדי ישראל כולם. אינפנטילי לעילא, מלא שמחת משובה ילדית וקופצנות היפראקטיבית ורוח שטות מרנינה, אי אפשר היה להסיר ממנו את העיניים כל עוד היה על המסך. כריזמה קומית היא מתת אלוה, ומזה היה לו בשפע בלתי רגיל. השפע הספיק ל"הופה היי", להופעות אורח ב"זהו זה", להצחקות סדרתיות בתוכניות אירוח בטלוויזיה - ולפוליטיקה.
   
"רגע עם דודלי" (באדיבות הטלוויזיה החינוכית)
  
"הבית של פיסטוק". דמות בלתי נשכחת, אנרכיסטית ומלבבת (באדיבות הטלוויזיה החינוכית)

עד היום תולים חלק מהצלחתו של הליכוד בבחירות ב-1981 במעורבות הגדולה של ריבלין בתשדירי התעמולה, שהיו מערכונים היסטריים שביצע וגם כתב בכישרון גדול. שוב, צריך לזכור: הוא דיבר אל ערוץ טלוויזיה אחד וממלכתי. כולם צפו, כולם ציטטו למחרת, רבים צחקו בשמחה כל הדרך אל הקלפי.

גם ב-1984 הצטיין בתשדירים, והפעם זו היתה מלחמת מצחיקנים בתקופה העצובה של שיא מלחמת לבנון. "הגשש החיוור" הופיעו עבור המערך, ריבלין עבור הליכוד - וריבלין הצליח לערער לגמרי את אמינותו של שמעון פרס בתשדירי "כן...ולא" שלו, שהציגו את פרס כהפכפך וחסר חוט שדרה. העובדה שפוליטיקאים נאלצים לזגזג תדיר כדי לקיים קואליציות או כדי להילחם במציאות לא נוחה ודאי לא נעלמה מעיניו, אבל הלהט האידיאולוגי ניצח. וכן, היה מצחיק. כמו תמיד.

 גם בלי קול, מתעקש על הליכוד. ספי ריבלין בתשדיר בחירות למען ביבי

הופעת אורח ב"זהו זה"

ב"מוצ"ש". יצר את האבטיפוס של הגבר הישראלי הנעבעך המושלם

על בימות הבידור המסחריות העלה ריבלין כמה מופעים שהיו הצלחות קופתיות מרהיבות. סוג ההומור שזוהה עמו היה עממי, אבל לא מעליב ופוגעני, אף פעם לא גס רוח, לעולם לא מסתלבט על חלשים. הוא יצר את האבטיפוס של הגבר הישראלי הנעבעך המושלם שנאנק תחת עול שלטונה של אשתו, ומדן ועד אילת, גברים ונשים גם יחד, הריעו לו בהזדהות.

ואחר כך הגיע "איצ'ה", שחשף אותו לדור חדש. איצ'ה היה - לגמרי במתכוון - בן דמותו הישראלי של ארצ'י באנקר, סדרה קומית שרצה בערוץ 2 החדש והתמים במשך שלוש שנים. שוב נשברו שיאי רייטינג, שוב הוכח כי זה ההומור שכל העם רוצה: אני, אשתי, הילדים, השכן. די בכך ובתקריב. "ספי", סדרת המשך שטותניקית שבה כיכב והיה מעין מיסטר בין ישראלי, הוכיחה זאת שוב.

מתוך "הופה היי". שפע של קומיות 

 "איצ'ה". בן דמותו הישראלי של ארצ'י באנקר 

בשנות ה-90 יכול היה לשבת על זרי הדפנה, אבל המרץ והפעלתנות חסרת המעצורים שהקרין בכל ראיון הובילו אותו לעוד ועוד הרפתקאות. יחד עם ציפי שביט המשיך לבסס את מעמדו ככוכב ילדים. הגיש וכיכב בתוכניות ספורט, בתשדירים של הלוטו, בתוכנית אירוח משלו בערוץ הראשון עד 2006 - ואז באה המחלה.

שחקן ובדרן המאבד את קולו הופך מיניה וביה לדמות טראגית, אבל הוא לא רצה להיות כזה. את המחלה חשף באומץ ובלי איפור, את קשיי הדיבור אי אפשר היה להסתיר – והוא ביקש לשמש השראה לחולים אחרים, להעניק להם תקווה. במצב בו כבר לא היו מילים, התייצב בחגיגות המאה של עירו האהובה, ראשון לציון, ולא השאיר עין אחת יבשה באולם. בפעם היחידה בחייו, אני חושבת, גרם לקהלו לבכות.

גם עכשיו יש ודאי רבים שבוכים עליו: פיסטוק לא אמור היה למות בייסורים. גם לא איצ'ה. בעצם, אף אחד. מותו של ספי ריבלין יכול כעת להיות תזכורת להבלותנו בעולם הזה, לכך שבעודנו מתכננים את השוס הבא, בעולמות עליונים יושב אל גחמני ולועג לכולנו. עד ליומו האחרון התנהל ספי ריבלין מול הברנש הזה באופן מעורר כבוד ובלי להתבכיין כלל על מר גורלו. עכשיו, כשנשמתו פורחת אל על, נראה מי יצחק אחרון.

זכרונו לברכה

טאנה נאזאן

"החתונה האסורה" 
הערב בבני ברק נישאה ר', שקיבלה גט לאחר חמש שנות סרבנות. אלא שהבעל-לשעבר טוען: הגט הוצא ממני בכפייה, ובכירי הרבנים קראו לעצור את החתונה
צולם: אוהד צויגנברג
בורג: מתתיהו היה רוצח 
הוא מאשים את מתתיהו באלימות, וטוען כי רבי עקיבא הוביל ל"אסטרטגיית החורבן". אברהם בורג מסביר: "אני נגד תרבות הגטו היהודית"  
"נשות הכותל נבלות" 
שוב איומים על חברת הנהלת "נשות הכותל", פגי סידור: "פגי, היזהרי". סידור: "אני בחרדה. למה הרבנים מחכים? שיקרה אסון?"
צילום : נעם ריבקין פנטון
טיש עם שירי פנאתנייקוס 
מי מדבר מבטן האדמה אל פוקדי בית העלמין בצפת - וכמה בנים מל שיאן הבריתות של רוסיה? כל מה שחם במגזר - בנייעס. צפו ותיפקדו 
"בני שמע שבצבא מתקלקלים" 
אם החרדי היושב בכלא 6 משוכנעת שבנה צודק: "הוא בכה לאביו שיחלץ אותו, ואמר לו: 'מנבלים כאן את הפה, אני לא יכול להחזיק מעמד"  
חדשות
צילום: אלי מנדלבאום
לפיד קבע: קבר הרשב"י - לניהול המדינה
צילום: באדיבות SPN
מסין ועד ירושלים: חוגגים חנוכה
צילום: בן קלמר, באדיבות שגרירות בריטניה
או, לורד: בריטניה מחזרת אחרי החרדים
צילום: מוטי קמחי
הרב בקשי-דורון: התרענו מפני בחירת מצגר, ידענו הכל
צילום: ירון ברנר
ועדת שרים אישרה: רב עיר אחד בלבד
כתבות נוספות
תרבות
צילום: מנדי הכטמן
אור איתן: שליח חב"ד ביוטיוב
עניבה חמה ומתוקה
חנוכה 2013: קליפ לכל נר
צילום: חגי דקל
אשכול נבו צלל במקווה: העולם הדתי לא זר לי
צילום: אורלי לנדאו
טרנדוס: צבעוני זה השחור החדש
כתבות נוספות
דיון
צילום: shutterstock
מי זכה ב"דמי החנוכה"?
צילום: עמי אולפני גיור
עשר השאלות שכל יהודי חייב לעצמו - חלק ב'
צילום: עופר עמרם
דמי חנוכה: חידת ספרות נושאת פרסים
צילום: shutterstock
עשר השאלות שכל יהודי חייב לעצמו - החלק הראשון
צילום: באדיבות HBO
דמי חנוכה: חידת קולנוע נושאת פרסים
כתבות נוספות
אורות
צילום: אורות
וגר מתנחל עם שמוצניק
צילום: גיל יוחנן
נר שביעי עם הרב הראשי וחיילים בלטרון
צילום: shutterstock
נר ראשון של חנוכה - עם חיילי שלדג ו"דבורה"
צילום: אורות
סלבס בהיכל: הפסטיגל של הדתיים
צילום : אורות
תחליט מי אתה: הכומר היהודי שחזר בתשובה
שבת שלום
ושבוע טוב 

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information