7.02.2014
یادداشت روز - خواب خرگوشیاول جولای ۲۰۱۴ میلادی
دهم تیرماه ۱۹۹۳ غیر ایرانی
داوید فاخری

یادداشتی بر قتل غیر انسانی سه نوجوان اسرائیلی که توسط گروگیران فلسطینی انان در تاریخ ۱۲ جون ۲۰۱۴ در منطقه « خلخول » که در بخشی از کناره باختری رود اردن فرار دارد با سبعیت تمام انجام گرفت .

چهره الوده جمهوری اسلامی در همه جا به ویژه در موضوعاتی که مربوط به کشور یهود میگردد نمایان میشود .و درکنار ان همواره دارای ابراز تنفرهای الوده تر از خود رو به کشورهای متمدن در جهان و سازمانهای مفید جهانیاست که میزنند که نمایشگر سیستم سیاه اداری . مملکت داری و باورداری سردمداران ان در  نگهداری از حقوق شهروندان ان کشور در مقایسه با سیستمهای اداری مملکت داری و باور داری کشورهائی همچون اسرائیل و امریکا و المان و انگلیس و فرانسه و ایتالیا و غیره میباشد . و واضح است که غیر اسلامیها چگونه برای حفط حقوق شهروندانشان نهایت درایت، خرد و قدرت را به کار میگیرند که انان هرگز!. 
 به بیانه ئی که نماینده مطبوعاتی ان تشکیلات، روزنامه جمهوری اسلامی در بخش خبرهای جهان به تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ برای نشان دادن همدردی سران رژیم با انچه که به زعم انان ازار شرکای فاسد و تروریست فلسطینیشان در منطقه و در جهان توسط ارتش دفاعی اسرائیل میباشد منتشر کرده نظری میاندازیم. اول انکه مسؤل خبری ان جریده، رونوشت نامه صادر شده از دفتر رئیس جمهور و مقام بالاتر از او حضرت خامنه ئی که در باره رویداد تلخ به قتل رسیدن نوجوانان اسرائیلی به دست گروانگیران فلسطینی انجام گرفته که مورد تنفر و انزجار دولتها و سازمانهای بین المللی قرار گرفته را همچنان که بوده بیان میدارد. در این بیانه امده است که گروگانگیری و قتل ان قربانیان نقشه موذیانه ایست که از جانب اسرائیلیها طراحی شده تا به مصداقی برای حملات وحشیانه ارتش دفاعی ان کشور به سرزمینهای غزه و کرانه باختری در اید . ابراز تنفر از این عمل کثیف تروریستی و عرض تاثر و تسلیت به عموم مردم اسرائیل و خانواده های قربانیان که از جانب کشورهای امریکا و اتحادیه روپا و اسرالیا و روسیه نیو زولاند و کشورهای اسکاندیناوی و غیره همراه بارؤسای سازمانهائی مانند سازمان ملل * بان کی مون * و مسئول سسیاست خارجی اتحادیه اروپا * کاترین اشتون *  و دیگر سازمانهای حقوق بشر و عفو بین الملل و  غیره تقدیم گردیده را دسیسه ئی صیهونیستی نامیده است ولی با پرروئی تمام  اتحاد کانونهای عامل وحشت و ترور در جهان مانند کشور جمهوری اسلامی ( ایران اشغالی ) که از ۱۹۳۳ سال پیش تحت سلطه اعراب در امده و اکنون نیز با  سبعیت تمام توسط  عمال انان  اداره میشود و هم بستری انان حزب الله لبنان ( نصرالله ) و همپایه خونخواریشان سوریه ( اسد ) را اتحاد حق بر باطل نامیده است!.
درهنگامیکه تمام جهان یک پارچه به جز چند حکومت مزذور و استبدادگر این عمل تروریستی قتل سه نوجوان یهودی که به دست فلسطینیها انجام گرفته را عملی * غیر انسانی * نامیده اند! ولی جمهوری اسلامی انرا « حادثه ئی مشکوک » نامیده که نباید به ان اطمینان کرد! با نگرشی به این بی دانشی و حماقت و جهالت سران جمهوری اسلامی و جیره بگیران مطبوعاتیشان در جهان جز تقاضای امرزیدگی روح برای این * ناکامان * از خداوند ان کسانی که بوئی از انسانیت نصیبشان شده دیگر چه چیز برای گفتن  باقی میماند .

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information