7.06.2014

ادعا می کنند که "داعش" مسلمان نیست و از موازین شرع اسلام پیروی نمی کند، بلکه یک گروه سکولار و تکفیری و ضد دین هستند که "اسرائیل" و "صهیونیسم" آن را پرورش داده اند و "استکبار" موجب رشد آن ها شده و آمریکای جهانخوار با فرمان از راه دور، دقیقا دیکته می کند که آن ها  هر روز چه کنند و چه کسی را بکشند و چه جنایتی مرتکب شوند.
اگر به خاطر این رفتارهای وحشیانه "داعش" و جنایات آن است که در تهران ادعا می کنند "اسرائیل" و "صهیونیسم" و "استکبار" آن را به وجود آورده و رهبری می کنند، پس حکومت اسلامی ایران نیز به دست اسرائیل و صهیونیسم و استکبار برپا شده و سران رژیم ایران فرمانبرداران اورشلیم و مجریان دستور واشنگتن هستند و از لندن پیروی می کنند و در انتظار دستور پاریس به سر می برند.
اگر آن ها ادعا می کنند که "داعش" به خاطر جنایاتش مسلمان نیست و کافر و مزدور دیگران است، راستی چه فرقی بین آن ها و حکومت اسلامی ایران وجود دارد؟
در یک کلام بگوییم: هیچ و هیچ!
بله از نظر شیوه عمل و ایدئولوژی و خشونت و وحشیگری، هیچ تفاوتی بین رژیم اسلامی ایران و "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش)، و یا به نام جدید آن "خلافت اسلامی" وجود ندارد.
هر دو سر و ته یک کرباس هستند.
شباهت ها آنقدر زیاد است که مقایسه بین آن ها دهان را از تعجب باز نگاه می دارد!
از ابتدا آغاز کنیم: "داعش" می گوید که هدفش برپایی خلافت اسلامی و یا احیای آن خلافت است.
آیا رژیم اسلامی ایران، با  همین هدف به روی کار نیآمد؟
خمینی نبود که گفت: باید اسلام بر دنیا مسلط  شود و دوران طلایی حضرت رسول اکرم باز گردد و شیعیان رهبری جهان اسلام را به دست گیرند؟
علی خامنه ای نبود که گفت: وقتی حضرتش ظهور کند، همه دنیا مسلمان خواهد شد؟
احمدی نژاد نبود که گفت: به زودی اسلام شیعه رهبری دنیا را به دست خواهد گرفت؟
پس چه تفاوتی بین حکومت ایران و "داعش" وجود دارد، که در خیال خام خویش نقشه جغرافیا را تغییر می دهد و خاک ایران را "خراسان" می نامد و نشان می دهد که چگونه اسلام تعصب گرای نسخه سنی آن باید بر منطقه و جهان مسلط  شود؟
اگر "داعش" این شعار را به دستور اسرائیل و صهیونیسم عنوان کرده، پس حکومت اسلامی ایران نیز مزدور اسرائیل و صهیونیسم است.
حکومت ایران ادعا می کند که "داعش" دست پرورده استکبار است و جنایت می کند تا نام پاک اسلام راخدشه دار سازد – دلیل : آمدند و ده ها نفر از سربازان فراری ارتش عراق  را ردیف کردند و آن ها را دست و چشم بسته به رگبار گلوله بستند و بیرحمانه به قتل رساندند.
اگر این معیار است، پس حکومت اسلامی ایران نیز دست پرورده استکبار است – زیرا در همان ماه های اولی که قدرت را به دست گرفت شماری از رزمندگان کرد را در بیابان ردیف کرد و دست بسته و چشم بسته آن ها را به رگبار گلوله بست و بیرحمانه به قتل رساند.
عکس های این جنایت را هنوز می توان در گوگل تماشا کرد.
اگر هر کس به نام اسلام جنایت کرد، فورا او را به استعمار و استکبار نسبت می دهند، پس حکومت اسلامی ایران نیز دست پرورده استعمار است – زیرا صدها نوجوان وجوان را به گلوله بسته و صدها دانشجو را به قتل رسانده است.
آیا به یاد دارید که آن دانشجو را الله و اکبر گویان از بالکن خوابگاه به زیر پرتاب کردند و پیکرش تکه تکه شد؟
استکبار بود؟ استثمار بود؟ استعمار بود که این کار را کرد؟
حکومت ایران ادعا می کند که "داعش" ساخته اسرائیل و صیونیسم است زیرا علیه شیعیان اعلام جنگ داده و تهدید می کند که اگر دستش برسد اماکن مقدس شیعه را در نجف و کربلا و کاظمین و سامراء ویران خواهد کرد
حکومت ایران ادعا می کند که اگر "داعش" فرمانبردار استکبار نبود این چنین تهدید نمی کرد.
به کارنامه رژیم ایران نگاه کنید و ببینید که آن هم در این زمینه هیچ دست کمی از "داعش" ندارد.
مگر نه آن است که حکومت اسلامی ایران به اهل تسنن در کشور، که اقلیت بزرگی محسوب می شوند، با گذشت 35 سال، هنوز هم اجازه نمی دهد در پایتخت یک مسجد داشته باشند؟
آیا از یاد برده اند که آمدند و مسجد اهل تسنن را در شهر مذهبی مشهد ویران کردند؟
آمدند و یک مسجد را در مشهد ویران کردند.
توجه کنید: مسجد را حکومت اسلامی ایران ویران کرد!
مسجد را که مکان نیایش الله است، رژیم مدعی اسلام در ایران با خاک یکسان کرد.
حکومت اسلامی ایران بود که این کار را کرد و نه گروه تکفیری و سکولار "داعش".
 چرا؟ چون این مسجد رامسلمانان اهل تسنن از میان پناهجویان افغانی برپا کرده بودند.
آیا حکومت ایران هنوز شرم ندارد بگوید خودش اصیل است و "داعش" دست پرورده اسرائیل؟
ادعا می کنند که "داعش" می خواهد همه آنانی را که اهل تسنن نیستند یا نابود کند و یا اهل ذمه خویش سازد. آیا حکومت ایران این چنین نکرد؟
از روزی که به قدرت رسیدند علیه پیروان دین بهاءالله اعلام جنگ دادند.
آن ها را به دار آویختند. 95 پزشک ایرانی را به اتهام آن که مسلمان شیعه نیستیند و دین بهاءالله را  پذیرفته اند به دار آوریختند.
 پزشکانی که هر یک شفا بخش صدها و شاید هزاران بیمار ایرانی بودند.
هنوز هم بهایی می کشند – زیرا آن ها را خارج از اسلام و مهدورالدم می دانند!
 دقیقا همانند "داعش"!
 از بهاییان سخن گفتیم؟ آیا نباید به مسیحیان در ایران اشاره کنیم؟
از هنگامی که به قدرت رسیدند سرکوب مسیحیان را آغاز کردند.
کشیش های آنان را کشتند و یا از وطن فراری ساختند.
 کلیساهای آن ها را یکی پس از دیگری بستند و یا آن که ماموران خود را در کنار کلیسا گماشتند تا مبادا مسلمانان و یا نوکیشان به آن نزدیک شوند!
 آنها "داعش" نیستند؟
ادعا می کنند که "آمریکا" و "استکبار" و "صهیونیسم" و "اسرائیل" بودند که "داعش" را به روی کار آوردند تا موجب تفرقه و خصومت بین شیعه و سنی شود.
آیا این خصومت با آمدن "داعش" آغاز شده و یا از 1400 سال پیش وجود داشته و از 35 سال پیش با به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران بیش و بیشتر شده است؟
در سه دهه اخیر تقریبا هر سال با نزدیک شدن عاشورای حسینی، در پاکستان نبردهای خونینی بین شیعه و سنی درگرفته است.
تروریست های "صحابه" به مساجد شیعیان حمله برده و آن ها را منفجر کرده اند و یا به روی نمازگزاران اهل تشییع هنگام خروج از مسجد آتش گشوده اند و یا تروریست های انتحاری، خود را منفجر کرده اند تا هر چه بیشتر بتوانند شیعه بکشند.
مگر در عراق، از روزی که صدام حسین به دست آمریکای جهانخوار سرنگون شد و خمینی به آرزوی خود که همانا نابودی صدام بود رسید، کشتار متقابل بین شیعه و سنی آغاز نگردید؟
آن روزها که از "داعش" خبری نبود!
در جنگ داخلی عراق، ده ها بار در اماکن مقدسه شیعه در نجف و کربلا و کاطمین و سامرا بمب گذاشتند و یا آن که تروریست های انتحاری خود را در میان جمعیت منفجر کردند.
آیا آن ها دست پرورده اسرائیل و صهیونیسم بودند و یا دست پرورده تعصب اسلامی و خصومت شیعه و سنی و تلاش خمینی برای ترویج نسخه دینی خود در عراق؟
حکومت بشار اسد در سوریه – که رژیم ایران بزرگترین پشتیبان آن است- بشکه های باروت را از هلیکوپتر پرتاب می کند تا هرچه بیشتر شهروندان خود را بکشد، که هموطن بشار هستند، مسلمان هستند، انسان هستند!
خیر! نه حکومت اسلامی ایران دست پرورده "اسرائیل" و "صهیونیسم" است و نه "داعش" را "استکبار" و "آمریکا" به روی کار آورده اند.
 اگر آمریکا "جهانخوار" بود، این همه به حکومت اسلامی ایران خدمت نمی کرد.
خمینی مدیون آمریکا بود و خامنه ای باید سپاسگزار آمریکا باشد و نوری المالکی در بغداد باید هر روز به دستبوس آمریکا برود که این همه به شیعیان خدمت کرد و در سرکوب تعصب گرایی اهل تسنن، از طالبان در افغانستان تا القاعده در خاورمیانه و "داعش" در عراق کوشید و می کوشد.
اگر آمریکا نبود صدام سقوط نمی کرد و رژیم شیعه در عراق به روی کار نمی آمد و امروز نیز آمریکا همچنان از بزرگ ترین حامیان رژیم شیعه عراق است.
حکومت ایران می خواهد راه گم کند.
 "اسرائیل" را مسئول "داعش" معرفی می کند، "صهیونیسم" را گناهکار می شناسد، انگشت اتهام به سوی "آمریکای جهانخوار" دراز می کند تا ملت های مسلمان را به بیراهه بکشد و این واقعیت را پنهان کند که سیاست های آمریکا خدمتگزار خواسته های رژیم ایران بوده است.
آن ها قتل ندا آقا سلطان را به خود اوپوزیسیون ایران نسبت دادند و حالا می کوشند "داعش" را با یک مَن سریش به اسرائیل و آمریکا بچسبانند – زیرا شرم دارند اعتراف کنند که خودشان دست کمی از "داعش" ندارند و مرتکب همان جنایاتی شده اند که "داعش" به آن ها دست می زند و دنیا آن رانکوهش می کند و محکوم می دارد.
و در یک کلام، هیچ فرقی بین جنایتکاران "داعش" و حکومت اسلامی ایران وجود ندارد.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information