7.26.2014


رو نویسی هادی خرسندی یهود ستیز برجسته 
از بیانیه حزب کار ایران ( توفان ) و پخش و
 تقاضای انتشار هر چه زودتر ان از جانب
 کاربران سایت خود در 
* فیس بوک *
یازدهم جولای ۲۰۱۱
-----------------------------
این شعار را من هادی خرسندی به مناسبت جنایت های اخیر اسرائیل در نوار غزه نوشتم. این هم بخشی از اطلاعیه ی یکی از احزاب ایرانی. امیدوارم شرح این آدمکشی ها روی رادیو تلویزیون های برونمرزی تأثیر مخربی نگذارد و یک وقت چیز بدی راجع به اسرائیل نگویند که موجب چائیدن دهانشان بشود و کار دست بخش حسابداری بدهند!:

بمبارانهای بربرمنشانه و فاشیستی نوار غزه در چند روز اخیر ادامه کشتار و تجاوزیست که بیش از ۶۰ سال ادامه دارد. این آدمکشی اسرائیل باردیگر نشان میدهد که وی هرگز هوادار حتا دولت کوچک مستقل فلسطینی نیست ودرپی آن است که همه سرزمین فلسطین را درسته ببلعد.مردم را کشتار کند، بی خانمان نماید، بتاراند، تبعید کند و باقیمانده را درجامعه یهودی حل نماید. این ایدئولوژی دولت اسرائیل است، ایدئولوژی صهیونیستی، نژاد پرستانه و فاشیستی که راهنمای عمل اوست.

تعرض گسترده اخیرتوسط هواپیماهای شکاری، بمب افکنها و توپخانه سنگینتا بحال قریب به ۶۰ کشته ( امار ۴ امرداد ۱۳۹۳ غیر ایرانی، ۱۰۰۰ ) و صدها تن از مردم غزه را مجروح کرده است. آدمکشان و تروریستهای صیهونیستبکلی بی اعتنا نسبت به اعتراض خلقهای عرب و خشم مردم در سراسر جهانغزه را بمباران میکنند. صیهونیستها، از سوئی کودکان را به قتل میرسانند، آگاهانه زیر بنای حیاتی مردم، پمپ آب و کارخانه برق و بیمارستان و مدرسه و مناطق مقدس مردم که پناگاه آنهاست را بمب باران، ویران میکنند، احساسات انسانی میلیونها نفر را مورد تمسخر قرار میدهند، تروریسم دولتی بکار میبرند و از طرف دیگربیشرمانهمدعی اند که گویا «مشغول مبارزه بر علیه تروریسم هستند»! و یا برای حفظ « ارزشهای دنیای متمدن میجنگند!! » زهی بیشرمی!

به بیانیه ی حزب کار ایران (توفان) اضافه میکنیم که بیشرمی 
دولت اس.اس.رائیل و جمهوری اس.اس.لامی، زهی بردار نیست!

پایان  نالشمون های هادی خرسندی ضد یهود

********************

 در رد برداشت هادی خرسندی یهود ستیز 
 از دیدگاههای امده در مقاله بالا و اظهارات
 یک جانبه و یهود ستیزانه او در مقام 
نماینده اسمعیل هنیه و خالد مشعل در 
 حماس که در زیر میخوانیم

نوشته داوید فاخری
چهارم امرداد ماه ۱۳۹۳ غیر ایرانی
بیست و ششم جولای ۲۰۱۴ میلادی

ببینم سید! هنوز هم ضد یهودی بودنت را  انکار میکنی؟.
تو که انقدر دلت به حال مردم غزه ( تروریستهای فلسطینی که انقلاب نجس اسلامی در ایران با گلوله هائی که انان اماج سینه وطن دوستان قرار دادند بر پا گردید! ) میسوزد اگر راست میگوئی چرا از جنگ ۸ ساله و به کشته شدن میلیونها تن برای « هیچ ! خمینی » چیزی نمینویسی؟ چرا از بچه های ۷ تا ۱۲ ساله که انان را بر روی مینهای صدام دواندند تا مینها منفجر شوند و اخرین ناله های انان که « مادرانشان » را صدا میکردند و «‌هیچ » کس انانرا نشنید چیزی نمینویسی؟ چرا از میلیونها ایرانی که به زور رژیم « الله » سرگردان در کشورهای بیگانه اند و به نان شب محتاج چیزی نمینویسی؟ چرا از هزاران کشته و ناپدید شده و مصدوم و بیخانمان مردم سوریه که « از برادر بر سر برادر میاید » چیزی نمینویسی؟ چرا  از قتل عام مسیحیان نیجریه ئی به دست مسلمانان ان دیار چیزی نمینویسی؟ چرا از اتش زدن کلیساها و زنده زنده سوزاندن مسیحیحیان به دست مسلمانان پاکستان و مصر چیزی نمینویسی؟ حالا که به تصدیق اکثریت رهبران کشورها و حتی سازمان ملل که عمل ارتش دفاعی اسرائیل در خنثی کردن حملات وحشیانه راکت اندازی حماسیها را تائید میکنند شنیده ئی یکهو یادت افتاده که ای وای بر * بچه های غزه * ؟ بچه هائی که رهبران حماس و تروریستهای ضد یهود و ضد اسرائیل مانند « خود جنابعالی! » در پشت انان پنهان میشوند تا خود را  از خطر سقط شدن برهانند و با نشان دادن عکسهای دلخراش ان نگون بختان که زائیده اعمال سبوعانه و وحشیانه رهبرانشان است به ادمهای خود فروخته ئی مانند حضرت عالی ( خدا میداند به که و یا به چه ) که  * سیدند * و افکار و اعمالشان « از کودک ضد یهودی بودن در درون انان» سرچشمه میگیرد،بخواهند که از طریق رسانه های شناخته شده و حقوق بگیر جمهوری اسلامی ( نمیدانم چرا بعد از ان بار، دیگر عمال جمهوری اسلامی قصد جان حضرتعالی را نکردند! ) دست به پخش و اشائه اکاذیب در هر موردی به ویژه اکنون که مساله در باره سرکوبی تروریستهای اسلامی حماس توسط نیروهای دفاعی * کشور یهود * است بزنند!.
لطفآ שלום سلام من را به پزشک یهودی خانواده تان برسانید ایشان و صدها یهودی در طول تاریخ سرگردانی و اکنون  به دست توانای محققان و مکتشفان اسرائيلی توانسته اند به وظیفه ئی که خداوند بر دوش انان نهاده * ترمیم جهان - תיקון עולם * به خوبی عمل کنند. بازگشت به خانه پدری به عنوان یهودیان با همه سختیها و مشکلاتی که در پی داشت و هنوز هم ادامه داردد با جان و دل پذیرفتیم و امیدواریم
* قوم ایرانی اسلام نزده * 
نیز از یهودیان یاد بگیرند و هرچه زودتر انرا برای نجات 
* پندار نیک، گفتار نیک‌ و کردار نیک *
 که ماهیت ایرانی بودن است و سالهاست که اسیر جاهلیت اشغالگران وطن
 و اعقابشان  قرار گرفته به کار برده و به امید پروردگار همه ادمهای خوب  
که موفق هم بشوند!.


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information