9.10.2014

جواب به مهشید امیر شاهی - نادانی و تعصب تا این حدهیجدهم شهریور ۱۳۹۳ در ایران اشغالی
چهاردهم ماه الول سال ۵۷۷۴ عبری
نهم ماه سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی

******************

حضرت علیه توجه گنید به این عکسها هم ،اینان که با چشم
 و روی بسته که مبادا نزد مردمی که انان را میشناسند و 
میدانند که بی گناهند بدون محاکمه  و به طرق بیرحمانه و
 وحشیانه ئی توسط حکومتی که شما انانرا مظلوم مینامید
 اعدام میشوند ایا انان شهدای واقعی فلسطینی نیستند؟سرکار علیه ......ه، 
بدون هیچ مقدمه ئی شروع میکنمنوشته اید  67 سال است اسرائیلی ها نیم زادگاه فلسطینی ها را به سرقت برده اند، نیم دیگرش را اشغال کرده اند

نادانی از تاریخ با مدارک مستند هم تا این اندازه! از چه منبع و ماخذ تاریخی، مذهبی، و باستانشناسی این اراجیف را استخراج کرده اید . حوصله ان را ندارم که شما را به کتابخانه هائی جون * سوربون * که با ان در تماسید و به مدارک موجود بین المللی که در این زمینه میتوانید از منابع نامدار و معتبر دریافت کنید رجوع دهم لطفا زحمت انرا خودتان بکشید ولی در ضمن  چرا انرا از « قران » خودتان شروع نکنید


نوشته اید بهانۀ این آخرین کشتار اسرائیل از مردم غزّه ربوده و کشته شدن سه یهودی بود به دست فلسطینی ها که بلافاصله و بدون کمترین تحقیق و، چنانکه امروز به نظر می رسد، ناروا و نادرست بر گردن "حماس" گذاشته شد

باز هم نادانی؟. ایا شمای محقق! به مصاحبه یکی از رهبران عمده حماس « صلاح اعروری » با سی ان  ان  که  در ان با افتخار اعلام میکند که « حماس مرتکب این ادم رباعی بوده است؟ » را نه  دیده و نه  انرا شنیده اید؟‌و یا انکه طبع ضد یهودی ان حضرت علیه بهتان اجازه نمیدهد که حقیقت را به گونه ئی که هست بیان کنید؟


نوشته اید مگر نه اینکه به همه مذاهب می شود بد و رد گفت جز به مذهب رسمی اسرائیل ( یهودیان )، همۀ دولت ها را می توان به باد تمسخر گرفت جز دولت اسرائیل = کشور یهود،

باز هم نشان از نادانی. چگونه میشود اولین دین وحدانیت که توسط تنها انسان زمینی که با خداوند رو در رو صحبت میکرد * موسی کلیم الله * که به جهانیان ارزانی شد را به باد بد و بیراه گرفت در حالیکه در مقابل با شاهکار کتابهای اسمانی، « قران »، که متاسفانه با عاریه گرفتن  اغاز ان از کتاب تورات که وسیله ئی بشود برای رسمی کردن   ان در صف کتابهای اسمانی قوانین بربریتی پسندی در ان گنجاده شد که اکنون با استفاده از انان در جمهوری اسلامی و داعش و حماس به اسانی ادم میکشند، غارت میکنند،تجاوز میکنند و به اسارت میگیرند را جهانیان انرا به باد بد و رد نگیرند و به دیده تمسخر به ان
ننگرند و از ان کارتونهای مستهجن نیافرینند؟ .


و نادانی دیگر حضرت علیه، شما که با * سوربون * فرانسه در تماسید کشوری که امام سیزدهمتان را برای سیه روزی ملتی به نام ایرانی به ملک * گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک * صادر کرد چگونه چشمانتان را بر روی این حقیقت میبندید که * کشور یهود = اسرائیل * دارای بزرگترین سیستم ازادی های اجتماعی از جمله ازادی بیان در دنیاست  و کسی اجازه تمسخر به انرا ندارد؟


نوشته اید حفظ امنیت در مقابل چه؟ در مقابل حملات موشکی حماس که در مقایسه با ابزار جنگی اسرائیل حکم پاچه خیزک و فشفه را هم ندارد و ظرف این سال ها با اینکه به زعم اسراییلی ها هزاران هزارش پرتاب و شلیک شده است، رقم قربانیانش به شمارۀ انگشتان دو دست هم نمی رسد؟!

نمودار نادانی دیگر شما. پرتاب هزاران هزار موشک و خمپاره و انجام عملیات مختلف تروریستی به جان و مال اسرائیلیها، زدن تونلهائی که اگر ارتش دفاعی اسرائیل انان را از بیخ و بن بر نکنده بود خدا میداند که چه فاجعه ئی برای مردمان بی دفاع کشور یهود به بار میامد، ادم ربائی، عملیات انتحاری در اماکن عمومی، رستورانها ، کلوپ های نوجوانان، به اجیر در اوردن تروریست های بین المللی برای ارتکاب جنایت  علیه اسرائیلیها = یهودیان و دیگر اعمال شنیعی که برای «نابودی کشور یهود »  در سر میپرورانند تا ایه پیامبرشان در قران در مورد انکه « یهود صاحب کشوری از خود نخواهد شد » را به هر شکلی که شده  ثابت کنند و اما در مورد تعداد قربانیان دو طرف که به انان اشاره کرده اید باید رقم قربانیان یهودی چقدر بیشتر از تعداد انگشتان دو دست که با زهم به ان اشاره کرده اید باشد تا  شما یهود ستیزان معتاد به اشامیدن خون انسانها را راضی نگه دارد؟


ایلسه کاچ

این زن المانی نازی خانه دار تعداد زیادی از زندانیان یهودی زن را شکنجه کرد و یا انان را به قتل میرساند و از پوست انان برای ساختن وسائل خانگی از جمله اباژور استفاده مینمود
لطفا اظهار نفرمائید این موضوع به قلسطینیهای مظلوم ربطی ندارد البته که ندارد اما به شما یهودستیزان بویژه انان که چهره هایشان را در پس ماسک متفکران  و انیشمندان با عقاید انساندوستانه پنهان کرده اند بسیار هم مربوط میشود10. Ilse Koch


  ادامه بدهیم لطفا بگوئید باید ان تعداد به چه اندازه باشد ایا کمتر از شش میلیون و یا بیشتر از ان که  اگر موضوع این است چقدر ساده میتوان از امار یهودیان ایرانی که توسط شما ( مسلمانان مانند شما ) یا کشته شده اند و یا مجبور به تغییر مذهب گردیده اند استفاده کرد تا شما را اسوده نمایدـ خودتان حسابش رابکنید و از یافتن حقیقت زیر، عرق شرم را بر روی پیشانی خود احساس کنید.  کورش کبیر در ۲۵۰۰ سال قبل تعداد ۷۵۰۰۰ تن از یهودیان اسیر به دست بابلیها را که ازاد کرده بود به خواست خود انان به ایران اورد و انانرا در حفظ رسوم و اداب خود ارزاد گذاشت!!! بگوئید چرا  بعد از گذشت ۲۵۰۰ سال و در زمان اخرین روزهای سلطنت پهلویها تعداد این قوم ( ایرانیان یهودی ) باز هم بعد از گذشت ۲۵۰۰ سال تنها یکصد هزار نفر بوده  است؟ دلیلش جز  وحشیگریهای « داعشانه » شما که برای تفریحات روزمره تان انانرا کتک میزدید، خوار و خفیف میساختید انان را تحقیر میکردید و به زور چاقو قمه و سرنیزه انان را مجبور به بیان « اشهد » میساختید که یعنی « مسلمانشان » کرده اید و ارواح امواتتان برای وجود نحس و کثیف خود جائی در * بهشت برین * و در کنار « ۷۰ فاحشه هائی » که پیامبرتان قول همخوابگی با انان را به شما داده رزرو کرده اید؟. حضرت علیه، همان شماهائی که کلمه * جهود نجس * را برای توهین به یهودیان استفاده میکردید اکنون که با دیدن حقایق  یهودیت پی به « نجسی » خودتان برده اید و فشار خون کثیف ضد بشری، ضد ایرانی و ضد یهودی در رگهایتان به مفر ناداشته تان فشار میاورد و دیگر چاره ئی جز پذیرفتن انچه هستید ندارید، با حسرت مینشینید و اینگونه  مقاله های صد من یک غاز را در مورد کشور یهود و یهودیان مینویسید!. خانوم، نوشتن مقالات عربده کشانه و جنگجویانه جز خواری 
برای شما و امثال شما ارمغان دیگری در بر نخواهد داشت !. 
  نوبل
 پولیتزر
 سرکار علیه ایا هرگز به جای حسادت از خودتان پرسیده اید 
چرا تعداد قابل توجهی از برندگان جوائز ممتاز یهودی هستند

نوشته اید به رغم ممیزی شرم آور خبرگزاری ها امروز می دانیم که مردم غزه آب آشامیدنی ندارند، بامی بر سر ندارند، فرصتی برای به خاک سپردن جسد مردگانشان ندارند، امکان زنده نگه داشتن جنینی که از شکم مادر کشته شده اش بیرون کشیده شده است ندارند.

اینهم از نادانی دیگر شما : چرا از خودتان نمیپرسید برای چه این همه بلا باید بر سر این مردم حقیقتا برده رژیم منحوس حماس بیاید؟ چه کسی مقصر است؟ ایا هنیه و مشعل و مزدوران دیگر که با نقب تونلهائی کیلومتری و ذخیره ده ها هزار موشک و هزاران خمپاره خود را برای نابودی اسرائیل  اماده میکردند نباید قبل از ان فکری هم به حال مردمانشان هم میکردند؟ به طور مثال از اطاق پذیرائی خانه های انان نقب زدن را اغاز نمیکردند، در مدارس و کودکستانها ابزار جنگی قرار نمیدادند ، از زیر زمینهای بیمارستانها برای پنهان کردن تروریستهای موشک پران مسلح استفاده نمیکردند؟  چه فکر میکردند؟ که اسرائیل دست روی دست میگذارد و ساکت مینشیند که فرزند خوانده های شما  ( حماسیها ) به هرگونه که میخواهند با جان و استقلال  کشور یهود = اسرائیل بازی کنند؟ و انگار « هیچ خمینی! » ؟. چرا مثل همه  * رهبران  * کشورها مردمان به واقع بیگناه و بی دفاعشان را  که از انان به عنوان سنگر استفاده میکردند از ان نواحی خطرناک  دور نکردند  و بعد از هشدارهای پی در پی و هر باره  ارتش دفاعی اسرائیل که از زمان حملات هوائی، مردم غزه را توسط تلفن و تکست و اعلامیه های هوائي و سایتهای اینترنتی و غیره مطلع میکرد و انان میخواستند که با فرار از انجا جان خود و عزیزانشان را از مرگ برهانند با زور شلیک گلوله از خروج انان از کودکستانها، مدارس، بیمارستانهاو اماکن زندگیشان با جلوگیری میکردند؟ چرا زخمیها و بیمارانی که سعی میکردند خود را به پستهای نظامی اسرائیل نزدیک کرده تا بتوانند در بیمارستانهای صحرائي که انان برپا کرده بودند مداوا شوند را با شلیک گلوله به سوی انان از رفتنشان به انسو جلوگیری میکردند؟ چرا دختر بچه ئی را که زمان « شیمی درمانی » او فرا رسیده و برای لدامه مداوا میبایست به بیمارستانی که در اسرائیل در حال معالجه بود مراجعه میکرد را از پای دراوردند؟ حالا میدانید چرا! برای انکه از کشته ها! و زخمی شده گانشان !! در مقابل رسانه های خبری مزدور و غیر مزدور  و توسط گزارشگران و نویسندگان ضد یهود مانند شما از کاهی که نباید از روز اول وجود داشته باشد کوهی بسازند و انرا به نمایش دراورند!.سازمان ملل اقرار میکند که حماس از اماکن پرجمعیت

 و بیمارستانها موشک به سوی اسرائیل پرتاب میکندنوشته اید اگر دیگران هم اقدام میکردند آدم های تنهایی چون من نیازی به برآوردن فریاد نمی دیدند.

نادانی دیگر شما : خانم ضد یهود، شما « تنها » نیستید خودتان هم خوب  میدانید که امثال شما بسیارند و در اقصی نقاط جهان مثل زالوهای خون اشام و کثیف پراکنده و لی انقدر شیهه های وحشیانه و سراسر دروغ انان تهوع اور شده است که در این مورد « نه تنها » دول اروپائی و امریکائی بلکه نزدیکترین عضو خانواده فلسطینیها « حکومت خود گردان فلسطینی « به علاوه همه کشورهای عربی از این حرکت حساب نشده و احمقانه سران غزه چنان خشمگین شده بودند که اهمیت چندانی به جز صدور اعلامیه هائی اجباری ولی بی اهمیت به این موضوع نمیدادند!. حضرت علیه، خانمی که خود را ژاندارک میدانید، کمی اهسته تر و گر نه پایتان بیشتر از این لیز میخورد و طوری به زمین شرمساری اصابت خواهید کرد که همین نادانائیهایتان را نیز از دست خواهید داد


نوشته اید اعتراض و نفرت را می توانیم با بایکوت کردن اجناس اسراییلی مثمر ثمر کنیم.

این دیگر بزرگترین نادانی شماست که به نمایش گذارده اید! : 
برای بایکوت کردن اجناس اسرائیلی شما میبایست اول دانشمندان ، مخترعان، مکتشفان، برنامه سازان، پژوهشگران، اسرائیلی که در همه زمینه ها از انچه مربوط به دنیای تکنولوژی به ویژه کامپیوتری، ارتباطی و فضائی میشود تا زمینه های پزشکی و غذائی و خدمات انساندوستانه به ممتازترین درجات در جهان  رسیده اند و برای نمونه با دریافت ۱۰ جایزه * نوبل * در  کمتر از ۶۶ سال تاریخ  موجودیت مجدد رکورد جهانی را شکسته اند را بایکوت کنید که در این صورت  بعد از ان  از چراغ موشی هم که قسمتی از ان حتما ساخت اسرائیل است نمیوانید استفاده کنید!. بایکوت کردن فراورده های اسرائیلی هیچگونه اسیبی به درامد ملی اسرائیل نخواهد زد چون برای مثال از چندین و چند درامدهای فروش نواوریهای اسرائیل در سال میلیاردها دلار نصیب خزانه اسرائیل میگردد.  همین چند ماه قبل بود که اختراع سه جوان اسرائیلی در یکی از  زمینه های کامپیوتری به مبلغ ۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰ دلار به فروش رفت و این تنها یکی از انان بود و اخرین انان هم نخواهد بود چون بقای انسانها تنها به هو و وجنجال کردنهای ادمهائی مثل شما نیست تا واقعیتهای دیگری که در جهان به منظور زیست محترمانه تر ادمها وجود دارند.
 بی پرده بگویم!  اگر خداوند  « به ظاهر » به ما  نفت و گاز نداد اما معرفت تورات را در ما چنان بهینه کرد که بتوانیم در جزر و مد حوادثی مانند به قول شما * جهودهای گتو نشین * دوام بیاوریم و تا اینجا بمانیم و کمر بی رحمیهائی که دنیا به ما نشان داده را با خدمات انساندوستانه ئی که به همه ملتها ارائه میذهیم بشکنیم!.


ساده ترین اختراع  یهودیان که به تغییر بزرگی در جهان انجامید * فولاد ضد زنگ  * ( استینلس استیل )  است که توسط دانشمند یهودی المانی * هانس گلداشمیت * تهیه گردید 


نوشته اید از جمله وسائل و ابزار تکراری دولت اسرائیل است که هر گونه مخالفتی با رفتار و اعمالش را به دشمنی با "مذهب"ش تعبیر کند که مداوماً آن را با "قوم" یگانه جلوه می دهد و صحبت جهاد و جنگ صلیبی به میان میاورد. ولی روشن است که مخالفت من و امثال من ادنی ارتباطی با مسلک و مذهب ندارد !!!!!!!!  بی شمارند یهودیانی که چون من و امثال من فکر می کنند، چون من و امثال من اسراییل را مقصر می دانند، چون من و امثال من خواهان عدالتند و بس. عجب

نادانی دیگر : این هم از ان حرفهاست! شما که تا چند سطر پیش اسرائیل را کشوری معرفی کرده اید که نمیشود به ان انتقاد کرد پس چگونه اکنون از یهودیانی صحبت میکنید که البته نه مثل شما به صورت «‌یهود ستیزانه » اما در مورد روش دفاعی ارتش از کشور یهود  با شما همفکرند؟. این ازادی بیان از از 
کجا ناگهان سر دراورده خانوم ؟


اسرائیلیها در مورد حملات مرگبار ارتش
 دفاعی کشورشان به غزه اعتراض میکنندنوشته اید اسرائیل هرگز سر صلح نداشته است و در خونی که از بی گناهان ریخته تخمی افشانده است که بیخ و بن راه حل "دو کشور"ی را هم خشکانده است. تغییری اساسی، حیاتی است تا اوضاع بدین منوال نماند. آنچه مسلم است این است که چه اسرائیل بخواهد چه نخواهد عمر رژیم آپارتایدی که دست پخت اوست به سر آمده است و پایانش نیز به گمان من مشابه انجام آپارتاید افریقای جنوبی می بایست باشدیعنی نه در تقسیم آن خاک به دو کشور سیاه و سفید یا عرب و جهود، بلکه با به وجود آوردن حقوق مساوی برای همۀ شهروندان و همۀ ساکنان آن خاکبا شعار مردم آپارتاید افریقایی که رهبران فرهیخته ای چون دوکلرک و ماندلا داشتندیعنی یک مرد، یک زن، یک رایتا آینده ای برای آن سرزمین میسر باشد و فلسطینی نیز چون یهودی امکان زندگی پیدا کندخانم از خوتان بپرسید چرا یهودیان = اسرائیلیها نباید به هرگونه حرکت و با هر نامی  که بر ضد انان برمیخیزد ( به زعم شما دین و مذهب یهود ) با دید یهود ستیزی به ان نگاه کنند


نادانی اخر حضرت علیه اما تا الان چون مسلمآ در اینده نیز ادامه خواهد داشت!: 

بگذارید از قسمتی شروع کنم که کلمه * ‌جهود * را برای نشان دادن نوعی توهین به یهودیان به کار برده اید. من شیرازیم و خوب با فرهنگ عمر ستیز و جهود ستیز و بهائي ستیز و مسیحی ستیز و ادم ستیز برخی بزرگ از همشهریان مسلمانم واردم و به خوبی میتوانم موجودیت واقعی حضرت علیه را که در پس مرام به ظاهر انسان دوستی پنهان گردیده را حدس بزنم، اما این دردی را دوا نمیکند. ۲۵۰۰ سال است که ما ( یهودیان )  همچون امثال شما که هر کس از راه رسید خودتان، مملکتتان، ناموستان، ثروتتان، را دودستی تقدیمش کردید و اکنون نیز برای ادامه ان راه کثیف دست به به بیضه بیگانگانی شده اید که تمام خونریزیهای میدان ژاله تا میدان ازاددددیییی!!!!! به دست انان انجام گرفت و سر سبز جوانانمان با چاقوهای مخصوص سر بریدن ساخت چین انان از جا کنده شد را چسپیده اید نبوده ایم! ما همان * جهودانی * مانده ایم که شما به اینگونه از انان نام میبرید و به همان نوع هم باقی مانده ایم، با همان * جهودیت * که همیشه مورد بی احترامی و تجاوز به عزت ما از جانب تخم حرامهائي که از نطفه عربند و نه ایرانی در کشورمان ایران قرار داشته ایم، 

اسکندر مقدونیسزار روم
 اعراب


  چنگیز خان مغول


خمینیما به نوبه خود به عنوان شهروندان وفادار به این اب و خاک که خانه دوم ما بعد از * سرزمین مقدس * است نه به خود فروشی به بیگانه و نه به مملکت فروشی به اجنبی تن در داده ایم ، نه هرگز از ما خیانت به مملکت دیده شده و نه باعث بدنامی ان شدده ایم که اکنون شما شده اید.

و در قسمت بعد چه کسی نظر شما فرد یکسویه دار نادان را در مورد پایان عمر کشور یهود خواستار شده که خود را جای تقدیر خداوندی هم قرار داده اید و پیشبینی میکنید که همچون اپارتاید افریقای جنوبی این حکومت نیزفروپاشی خواهد کرد؟. از روی چه سوادی دست به مقایسه زده اید؟. شما یا انکه  خودتان را به کوری و کری زده اید که نه بتوانید بخوانید و ببینید و یا بشنوید و یا انکه درجه فهم شما اقتضا میکند که اینچنین بیندیشید در هردو سه حالت با نوشتن مقاله یهود ستیزانه بالا که انرا باعنوان انصار حزب الله خر کن « صحبت از مذهب نیست صحبت از عدالت است » مزین کرده اید ماهیت روشنفکرانه و دگر اندیش جامعه فلک زده ایرانی که با طناب پوسیده  شما وارد چاه بدبختی شد را نشان دادید و بدتر از ان امواج رسانه ئی به ظاهر ایرانی که برخیشان برای خالی کردن عقده های کم انگاری خود در مقابل یهودیان بی انکه انرا بررسی کنند دست به انتشار این مقاله مملو از خارج از استناد زده اند!.
در انتها، خانم، مملکتمان اکنون مورد تجاوز اجنبی قرار گرفته و بیش از سه دهه است که به ««« اشغال »»»» بیگانگان در امده، دختران و زنان محترم کشورمان در سر هر کوی و گذر به تن فروشی با کمک ایه های قرانی واداشته شده اند! مردان کشورمان را با فروش مواد مخدر با قیمت ارزان به انان « بیغیرت » کرده اند، کودکان کشور به جای رفتن به مدرسه در خیابانها به بیگاری مشغولند و یا قاصدان انتقال مواد مخدر از این فروشنده به ان خریدار گردیده اند،‌هر که میخواهد به حکومت و دولت اعتراضی داشته باشد باید اول حساب جدا شدن سر از تنش را در دست داشته باشد شما اگر خیلی دلتان برای هتک انسانیت در جائی که به شما مربوط نیست میسوزد بهتر است فکری به حال مردم بدبخت کشورمان بکنید ( الته اگر ایران را کشور خود بدانیدد و نه « غزه »  را) و اگرمیخواهید به جای عربده کشیدنهای ضد یهودی به حال * مستانه هائی * که شب را برای لقمه نانی  ناشرافتمندانه!! در اغوش کریه المنظرهاي کثیف و بد بوی جمهوری اسلامی شب را به زور کتک و تهدید خود و خانواده هایشان به روز میرسانند * مستانه * بگریید انگاه شاید زبان مشترکی برای گفتگو داشته باشیم
نامه تمام
عزت  پایدار
داوید فاخری


 و در حاشیه :  اگر دوست دارید به چند خبر
 مربوط به رویدادهای تکنولوژی - پزشکی
 اسرائیل که از سایت * ایسرائل ۲۱ سی * که
 به زبان انگلیسیست گرفته ایم توجهی بیندازید

خبر ۱ : همین امروز موشک دفاعی اسرائیلی * افق ۲ * که در مواقع جنگ با قابلیت تغیر جهت بعد از پرتاب به اهداف دور برد شلیک میشود مورد ازمایش قرار گرفت. این موشک برای مقابله با « موشک شهاب ساخت جمهوری اسلامی و کره شمالی »  طراحی و ساخته شده است.

خبر ۲ : 

ساته لایتهای اسرائیلی اخبار مربوط به تحرک تروریستهای « لاعش » را به همپیمانان خود، امریکا و دیگران گزارش میدهند

 خبر - ۳
کسانیکه با مبتلایان به میکرب خطرناک « ابولا » در تماسند، پوشیده از سر تا انگشتان پا  از لباسی استفاده میکنند که دانشمندان * ارگامان تکنولوژی » اسرائیل انرا که ضد اتش، ضد میکرب و ضد ویروس است ساخته اند!.    

خبر ۴ : 

تعدادی چند از ۱۱ اختراع اسرائیلی برای درمان زخم

الف - چسب زخمی که با داشتن کپسول شکننده محتوی داروهای 
ارام کننده و التیام بخش بر روی زخمها گذارده میشود

ب - کمپانی * لان مدیکال * اسرائیلی دستگاه منحصر به فردی ساخته که 
 برای جوش خوردن سریع زخمهای ناشی از جراحیها از پلاسمای سرد استفاده میکند. ذرات یونیزه در پلاسما به جوش بافتهای بدن کم میکنند. از خواص دیگر ان ، کنترل خونریزی، افزایش ترمیم بافت، ضد عفونی و حتی کشتن سلولهای سرطانی است!.

پ - کمپانی اسرائیلی ماکروکیور به ابداع * کیور اکس سل * زده که برای درمان زخمهای عمیق استفاده میشود . روش با استفاده از سلولهای سفید خون از خون توسعه یافت است. در ازمایشهای بالینی که بر روی زخمها صورت گرفته نتیجه موفقیت امیز ۹۰٪ را در درمان دشته است  ت ـ

کمپانی اسرائیلی برای حل مساله زمانی در جراحیهای لاپاروسکپی که باید شکم باز شود و در زمانی بسیار کوتاه نیز باید با استفاده از وسائل جراحی زخم بسته شود و در این حالت اگر پزشک قادر به کنترل زمان نبوده و مشکلاتی فراهم گردد لذا وسیله ئي به نام کوردیان سرجیکال بداع کرده که انرا در داخل شکم  قبل از عمل جراحی قرار میدهند . ان وسیله محل زخم را باز نگه میدارد و بلافاصله بعد از 
اتمام عمل انرا میبندد. وانگاه انرا از بدن خارج میکندث - * لایف باند * برای ترمیم زخمهای ناشی از برخورد اشیائ تیز ۰ گلوله ) به بدن استفاده میشود. این پدیده توسط دو دانشمند بیو کمیست اسرائیلی ابداع شده که در مرحله اخر برای اب بندی زخم ها انعقاد خون را تقلید میکند

و در اخر : در بخش تحقیقاتی دانشگاه * حایفا * به این نتیجه رسیده اند که کپسول حاوی روغن ماهی میتواند از اشتهای افراد سیگاری برای کشیدن سیگار بکاهد!

برداشت اصل مقاله :  تریبون رادیو زمانه
https://www.tribunezamaneh.com/archives/55941?tztc=2

برداشت اطلاعات فنی و پزشکی از سایت : 
2 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information