9.16.2014

سنگهای بیستون / مصاحبه
نوشته داوید فاخری

به گزارش سرویس خبری ایران باستان ، تروریستهای مسلمان بعد از فتح استانهای ایران، به ار تکاب جنایتهای وحشتاکی علیه ساکنان این استانها به ویژه زنان دست زده اند.
 این سایت خبری گزارشی را درباره تنفر زنان ایرانی از اعراب اشغالگر محمدی به علت سوء استفاده جنسی این اعراب بدوی بادیه نشین تروریست که با پندهای * اهور مزدا * پندار نیک ، کردارنیک و گفتار نیک بیگانه اند را منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، متوحشان مسلمان محمدی امده از بیابانهای سوزان و لم یزرع عربستان، درمناطقی که به تحت تصرف خود در میاورند، زنان را مجبور به ازدواج کردن
 با خود می کنند.

اکثر دختران و زنان ایرانی تا انجا که توانسته اند، به علت رفتارهای وحشیانه مسلمانان « محمدی » به فرمان مردان غیور و با شرف ایرانی در خانواده، خانه و کاشانه خود را بدون همراه بردن فرزندان پسر و همسرانشان  با خود به دلیل انکه با اسیر شدن مردان دیگر مسلمانان در پی انان ( زنان ) نبوده باشند  به کوهستانها و یا ممالک دیگر گریخته و در ان اماکن پناه گرفته اند
یکی از زنان ایرانی گریخته در جواب خبرنگار اعزامی * ایران باستان * اعلام کردمسلمانان محمدی با زنان همچون حیوانات رفتار می کنند.

زنی دیگر گفتاگر مسلمانان مهاجم دخترم را مجبور به ازدواج با یکی از اعضایشان کنند،  خودم و دخترم را خواهم کشت

زنان و دختران از رفتارهای مسلمانان  در شهر ها و دیگر مناطق تحت تصرف این مهاجمان تروریست و یزدان ناشناس متنفر هستند؛ به نحوی که یکی از زنان ،ازدواج اجباری دختران با اعضای این دیو منشان را به " تجاوز جنسی " تشبیه کرد و گفت : مسلمانان محمدی متوحش با توسل به زور و تهدید و خفقان  دختران را به ازدواج  خود درمی آورند.

یکی دیگر از زنان تأکید کرداعراب اعزامی محمد که جز زنان سیه چرده و کثیف عرب در سرزمینشان زن دیگری به خود ندیده و نشناخته اند اکنون با دیدن زنان سفید پوست و تمیز ایرانی درپی اشباع غرایز جنسی خود هستند  

به گزارش این خبرگزاری، این زن ایرانی خاطرنشان کردسرنوشت زنان و دخترانی که به ازدواج مسلمانان متجاوز در میایند، نامعلوم است؛ زیرا اگر شوهر مسلمان انان کشته شود ، بیوه می شوند واگر هم کشته نشود، اصل و نسب فرزندانشان ناشناخته خواهد ماند زیرامسلمانان از اسامی غیر پارسی و مستعار برای نام گذاری انان استفاده میکنند مانند 

غلامعلی به جای اردشیر و غلام رضا به جای داریوش و غلام حسین به جای کورش

او اضافه کرد، بد تر از ان  اگر مرد مسلمانی از زندگی با همسر ایرانیش خسته شود میتواند او را  فروخته و به کنیزی دیگران در اورد که در نتیجه ان، سرنوشت شومی مانند روسپیان عرب برای او در بر خواهد داشت

تقریبا ۱۴۰۰ سال از این موضوع تلخ گذشته ولی انگار خبرنگار و  زنان سؤال شونده در این مصاحبه نه اینکه دارند از مقوله زهرناک ایران باستان و هجوم مسلمانان  در رابطه با زنان وطنمان صحبت میکنند بلکه دارند از امروز سیاه زنان عراقی، سوریه ئی، ایزدی و دیگران در رابطه با « داعش » سخن میگویند

پایان ناتمام
داوید فاخری
*******************

در ادامه با مطلبی دیگر
و ترجمه انچه او در دل داشته اما نگفته
داوید فاخریقضیه ایران و نه غزه


قضیه دنیای انسایت است 

سگهای ولگرد و گرگهای درنده یی که به

ایرانیان مظلوم بیش از سه دهه است 

 هجوم اورده اند

 چه کسانی بوده و هستند؟

کی مظلومتر از کودکان ایران

کی مظلومتر از مادر ایرانی 

با بچه هائی که دراغوش دارد را

 مشاهده میکند که چگونه از فرط
  
بینوائی در حال  جان کندن هستند

اما از زور خفقانی که توسط حکومت

 دست پرورده پیامبر خدا بر او وارد میاید

 چاره یی جز پذیرفتن ان سرنوشت شوم 
  
 برای خود و جکرگوشه هایش راه 

دیگری نمیشاسند. 

رژیم غیر انسانی و غیر ایرانی و مسلمان - کافری

که بیش از سه دهه است ایران را به اشغال خود

  دراورده و در طول این مدت تمام ناشدنی دست

 به چنان سیاه جسارتهائی زده است که فریاد 

مظلوماته کودک و زن و مرد و پیران ان سرزمین

 فریب خورده به هفت اسمان رسیده و اگر خداوند 

بر اثر اشتباهی که ان ملت نادان خود بر خود

 به عمل ارده و به این روز افتاده از انان روی

  برگردانده اما اکنون جهان مجبور است با هر

 گونه دخالت ممکن شر این وحشیان ادمخوار را
  
از سر مردمی که ندانسته و نفهمیده مانند بچه 

ئی که ظرف زهری را بی انکه انرا بشناسد بالا 

کشیده و اکنون در حال جان کندن است کم کند.

 این ملت بدبخت برای تهیه پادزهری در دفع این زهر

 شوم و کشنده  که اکنون بیش از ۳۳ سال است هر

  چه در توان دارد به کار میگیرد تا اثر کشنده 

تحلیلی ان را از میان  بردارد اما چون با زور

 و سفاکی این حکومت  دد منش اسلامی و کشور

 های پشتیبان ان روبرو  میشود، از دستیابی

 به ان باز گذارده میشود لذا بدینسان است که همچون 

بیمار محتضری در گوشه ئی از نوانخانه جهانی 

افتاده تا انکه پیوستن او به روز اخرت اعلام دارند

 را باید نجاتش داد. 

این یک وظیفه وجدانی و جهانی است.

 هرکه در باره دفاع از مردم « غزه » و

 نه * ایران * فریاد میزند و شیون میکشد

مانند « من » خامنه ئی و اطرافیانم باید صدا

یشان را خفه کرد و انانرا به « گه خوری » انداخت
****************
 این بود ترجمه خلاصه قسمتهائی از سخنان

 « گه - هر بار » 

خامنه ئی خائن و مزدور بیگانه در ویدیوی بالا‌!.

و هنوز ادامه داردNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information