11.09.2014

به روز شده اخبار هیجدهم ابان ماه ۱۳۹۳ در ایران اشغالی


تنـــــه   نـــــزن           טאנה  נאזאן     Tanehnazan


یادداشت سردبیر

داوید فاخری
 هوشیار باشیم
 امروز ۳ شنبه بیستم ابان ماه ۱۳۹۳


در ایران اشغالی ۱.۱۵ صبح به وقت لس انجلسبر اثر اگاهیهای روز افزون ملت از چگونگی وطن فروشی این جماعت عمامه به سر و جنبشهای خود جوش و گروهی مردم که

به منظور فروپاشی حکومت الله در سراسر مملکت مشاهده 

میشوند 
 حکومت نیز در مقابل، برای بقای درامدهای سرشار و بی
 انتهای خود از منابع و معادن کشور که ۳۵ سال است به 
غارت انان از خزانه ملی مشغول است،سعی در بر هم زدن
  خشونت امیز و وحشیانه ان جنبشهای متاسفانه 
 بدون پشتوانه خارجی از طریق کشاندن کشور به یک 
جنگ به ظاهر « ضد ملی » را دارد!.
لبنان - آتش‌زدن پرجم رژیم ایران در طرابلس

به اتش کشانیدن پرچم کثیف جمهوری اسلامی

 توسط تظاهر کنندگان خشمگین ضد حکومتی در ایران


جمهوری اسلامی به منظور بقای حکومت نحس خود 


با اسلحه تهدید و با نشانه گیریهای ناشیانه به سوی 


کشورهائی مانند اسرائیل که از ان به کرات نام میبرد


  ( اینجا را بخوانید! )  به پیشباز جهنم میرود. جهنمی


 که خدای نا کرده در صورت ظاهر شدن، شعاع اتش


 سوزان و نابود کننده ان میتواند باعث فجایع جانی 


ومالی سهمگینی در اطراف و اکناف وطن گردد که


 تصوری برای ان نمیتوان قائل شد و متاسفانه در 


درگیری با این کونه حوادث شوم انچه مسلم است


 این سران کثافتخانه حکومتی و انصار انان نخواهند


 بود که تاوان سهمگین انرا خواهند پرداخت بلکه ما


مردم بیچاره وطن خواهیم بود که قیمت ان را


 با درماندگی بیشتر که حاصل از حکومت این دجالان


 تشنه به خون  و « ننگ بشر » است بر ما که باید به 


بهای خون بچه هایمان بپردازیم!. 


 تهدیدات بی امان جمهوری اسلامی بر ملتهائی که 


کاری به کار او ندارند ولی از جانب دیگر نیز به خاطر


 احتمال به حقیقت پیوستن  تهدیدات این پیشکسوتان 


جهالت که شراب حماقت هم نوشیده و سنگ مستی


 را هم برای پراندن به سوی کسانی که حکومت انانرا 


 « دشمن » مینامد نشانه رفته اند، نگران میباشند پس باید در برابر الودگی مسموم کننده ان غار نشینان متحجرهمراه با به اصطلاح « دشمنان اسلام » بر علیه انان قد علم کردو ایا زمانی که انان به کشور حمله ورخواهد شد ایا باز هم باید انانرا دشمن نامید!


خیــــــر!


زیرا که دشمن واقعی در خانه و در بغل گوش مان نشسته.


برخیزیم مردم که بروز حادثه ناگوار از


پیش خبر نمیدهد پس در صورت شناسائی


 هر حادثه، تا دیر نشده باید جنبید وجلوش را گرفت!.


که فردا دیگر خیلی دیر است

***********

نوزدهم ابان ماه

*********

*********

***********


خامنه ئی در تویتر خود که به تازگی فعال شده همچنان به تحریکات خطاب به

فلسطینی ها و اعراب برای گسترش خشونت و اختلال علیه اسرائیل ادامه می دهد
نهادی نیز که خود را "شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی" می خواند در بیانیه ای
نوشت که حکومت ایران باید از ماجرای زیارت چند یهودی از محوطه تپه معبد مقدس و 
جایگاه مسجد الاقصی بیشترین بهره تبلیغاتی را
ببرد و مسلمانان جهانرا علیه اسرائیل بسیج کند
   در این میان ۲۴۵ تن۲۹۰ از نمایندگان مجلس شورای
اسلامی نیز از میان نماینده آن نهاد بیاینه ای انتشار
دادند و از جامعه جهانی خواستار اقدام علیه 
اسرائیل گردیدند و
ادعا کردند که اسرائیل به اقدام غیرانسانی متوسل شده است.  


عکس تزئینی است

فیلم نمونه است

مجلس شورای اسلامی


مجلس شورای اسلامی
کاری از نیک اهنگ کوثر
رییس جمهوری باراک اوباما
رییس جمهوری باراک اوباما

اوباما: همچنان فاصله زيادی بين نبردها برای بازپس‌گیری کامل بیجی، بزرگ‌ترین پالایشگاه عراق، هفته‌هاست ادامه دارد
نبردها برای بازپس‌گیری کامل بیجی، بزرگ‌ترین پالایشگاه عراق، هفته‌هاست ادامه دارد


باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمر

شبه‌نظامیان حوثی در لباس و خودروی ارتش یمن در صنعا


شبه‌نظامیان حوثی در لباس و خودروی ارتش یمن در صنعا


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information