11.15.2014

دانستنیها و خندیدنیها - ۱۵ نوامبر ۲۰۱۴ - ۲۵ ابان ماه ۱۳۹۳ در ایران اشفالی
هفتمم ابان ماه هر سال ایرانی


* روز کورش *  بر همه مان مبارک و گرامی باد 

به انتخاب شیرین ناز فرهمند و داوید فاخری
روز کوروش بزرگ، روز ۷ آبان (۲۹ اکتبرکه تاریخ نویسان
 آنرا روز ورود کوروش به بابل و صدور منشور کوروش می
دانند به پیشنهاد سازمان بینالمللی نجات پاسارگاد٬ انتخاب 
و نامگذاری شده استاین روز تاکنون بطور رسمی در 
هیچ تقویمی رسمی ثبت نشده استاین روز به مناسبت 
پایان تصرف امپراتوری بابل به دست سپاه هخامنشیان
 (۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد
و پایان دوران ستمگری در جهان باستان انتخاب شدهاست
 ٢٥٤٤ سال پیش در همین روز اعلامیه تاریخی کوروش بزرگ
 در زمینه حقوق افراد و ملل انتشار یافته بود که نخستین
 سنگ بنای یک دولت جهانی با منافع مشترک بشمار میآید.
نکات مطرح شده در آن عبارت اند از: 


از بین بردن تبعیضات

نژادی و ملی

 آزادی انتخاب محل اقامت،

 برهم زدن برده داری

 آزادی دین و مذهب

 و تلاش برای
 صلح پایدار میان ملتهاست، 

موهبت هائی که حاکمیت تروریست پرور

 جمهوری اسلامی از ان بی بهره است


************

 سخنرانی کامل شادروان

 * شاهنشاه اریامهر * 

 در مقابل آرامگاه کوروش بزرگ
 به انتاب شیرین ناز فرهمند

زنان فاقد حجاب شرعی تا ۱۰ میلیون تومان جریمه می شوند

زنان فاقذ حجاب شرعی تا ۱۰ میلیون تومان جریمه می شوند

به انتخاب سوسن
به انتخاب س. فرشی رقص بسیار زیبای * عشق پروانه به گل *

به انتخاب الیزا شادنیا   
حجــــــــــاب
ایرج میرزا


به انتخاب دیانا یادگاران

   حجاب دارد و دل را به جلوه آب كند
   نعوذوابالله اگر جلوه نقاب كند
… شهر به رفع حجاب مايل نيسيت - 
   چرا كه هر چه كند حيله در حجاب كند
  از او دليل نبايد سئوال كرد كه گرگ - 
  به هر دليل شده بره را مجاب كند
  به زهد گربه شبيه است زهد حضرت شيخ -
   نه بكله گربه تشبه بدين جناب كند
   گر زآب كمي دست گربه تر گردد –
  چو شيخ شهر ز آلايش اجتناب كند
ا

 افتتاح طولانی ترین پل پیاده روی در ایران
به انتخاب مژگان هارونی

Untitled9
Untitled12Untitled11Untitled10Untitled8Untitled7Untitled6Untitled5Untitled4Untitled3Untitled2Untitled1به انتخاب س. فرشی 

  سلامت - زناشوئی  

به انتخاب سوسن


به انتخاب سوسنبه انتخاب سوسن


به انتخاب مژگان هارونیبه انتخاب مژگان هارونی


حضور جنجالی دختران دانشجو با پوشش عجیب در دولت داعش + عکس
حضور جنجالی دختران دانشجو با پوشش عجیب در دولت داعش + عکس

میترســــــــــــم

از سیمین بهبهانی

به انتخاب بهمن تهرانی
 شدم گمراه و سرگردان

 میان این همه ادیان

میان این تعصب ها،

 میان جنگ مذهب ها

یکی افکار زرتشتی، 

یکی افکار بودایی

یکی پیغمبرش مانی،

 یکی دینش مسلمانی

یکی در فکر تورات است، 

یکی هم هست نصرانی

هزاران دین و مذهب هست،

 در این دنیای انسانی

خدا یکی... ولی... اما... 

هزاران فکر روحانی


رها کردیم خالق را 

گرفتاران ادیانیم

تعصب چیست در مذهب؟!

 مگر نه این که انسانیم

اگر روح خدا در ماست... 

خدا گر مفرد و تنهاست
 ....
ستیز پس برای چیست؟


برای خود پرستی هاست ...

من از عقرب نمی ترسم

 ولی از نیش می ترسم

از آن گرگی که می پوشد

 لباس میش می ترسم

از آن جشنی که اعضای

 تنم دارند خوشحالم

ولی از اختلاف مغز و 

دل با ریش می ترسم

هراسم جنگ بین شعله و

 کبریت و هیزم نیست

من از سوزاندن اندیشه

 در آتیش می ترسم

تنم آزاد، اما اعتقادم 

سست بنیاد است

من از شلاق افکار تهی

 بر خویش می ترسم

کلام آخر این شعر 

یک جمله و دیگر هیچ

که هم از نیش و میش و ریش

 وهم از خویش میترسم

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information