1.29.2015

שבת–תורה–בשלח
חברים יקרים, רבים מהמשקיפים שאלו אם אנחנו יכולים לשלוח את הנושאים של סוף שבוע על מנת שלא לגרום חלילה '' חילול שבת '' בעוד קודם לכן. שמחים להודיע שעל ידי העזרה של אלוהים מהשבוע הזה כולם יקבלו את המאמרים בנושא ביום חמישי וביום שישי לכל המאוחר בעת 
’’ מקום מגוריכם ’’ 


לוס אנג'לס
5:03 PM
6:02 PM

מיאמי 
5:44 
PM
6:40 PM

בוסטון
4:37 PM
5:41 PM

ירושלים
4:36 PM
5:50 PM

לונדון
4:30 PM
5:41 PM

איראן 
4.33p
5.03p

חתונה בירושלים העתיקה
 אמנות ישראלי


מרים ובנות ישראל

*********************קריעת ים סוף. ציור: אהובה קליין ©ביציאה ממצרים עומדות בפני היהודים

 שתי אפשרויות: מסע דרך ארץ פלשתים
הקרובה יותר, ומסע דרך המדבר
מחשש כי מלחמות עתידיות עלולות
 לגרום לעם לרצות לשוב מצרימה, אלוקים 
מוביל אותם דרך המדבר כך שאפשרות
 החזרה למצרים תהיה נגישה פחות.הוא היה גיסו של אהרון, במדרש נאמר עליו כי הוא קפץ לתוך הים הסוער, ובתורה הוא מתואר כנשיא שבט יהודה בישראל.

הכירו את נחשון בן עמינדב.

משפחה ומוצא

נחשון היה דור חמישי ליהודה, בנו של יעקב
(אביו היה עמינדב בן רם בן חצרון בן פרץ בן יה

ישנה אימרה נפוצה האומרת: "או שתאמץ

את הרעיון, או שתמות". אך האם עלינו לזרוק
את הישן כדי לחבוק את החדש? האם אנו 
מוגבלים לבחירה בין מודרני לעתיק, או 
אפשר להיות אדם מסורתי מודרני? האם
קורה אי פעם שהעבר וההווה
מתקיימים בעת ובעונה אחת?

פרופסור אהרן לבנשוס
"ויט משה את ידו על הים... ויבקעו המים
ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים 
להם חומה מימינם ומשמאלם" (שמות, י"ד:
 כא-כב). הנה ההמון הנס על נפשו, גברים 
ונשים, זקנים וטף, סוחבים אתם ככל
 כיכולתם לשאת ואחריהם רודף כל
 הצבא המצרי המשוריין

זמר שבת. שמותתיקון עולם
המסימה של יהדות


 תנועה רפורמיתמראשית ימיה העניקה היהדות המתקדמת בכורה למצוותיה המוסריות והחברתיות של היהדות. השאיפה המתמדת לתיקונה של החברה ולהבטחת כבודו של כל אדם נתפסה בעיני היהדות הרפורמית כליבה של החיים הדתיים והקהילתיים.


שופטים 4:4-5:31

הפטרת פרשת בשלח עוסקת בסיפור מלחמת
 ברק ודבורה בסיסרא ומסתיימת בשירת דבורה,
 כמקבילה לשירת הים בפרשה (מנהג ספרד
 לקרוא רק את השירה ומנהג אשכנז לקרוא 
גם את סיפור המלחמה עצמו). אמנם 
השירה עצמה, היא מרכז הפרשה וההפטרה 
אולם ניתן למצוא קווי דמיון רבים בין סיפור
 קריעת ים סוף לבין סיפור המלחמה בסיסרא
 המעמיקים את הקשר עוד יותר.


יעל מראה לברק את גופת סיסרא, ג'וליוס שנור ואן קרוספלד
CAROLSFELD, Julius Schnorr von תחריט עץ 1853


**********************


שבוע טוב ומבורך


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information