5.16.2015

* الی کهن *پنجاه سال از اعدام
* الی کهن
جاسوس

 * غیر ممکن موساد * 
 در سوریه گذشت!.


 بقایای جسد وی هنوز یافت نشده

 که به خاک کشور یهود باز 

گردانده شود تا در کنار دیگر قهرمانان

 نیروهای دفاعی * اسرائیل * که جان خود 

را برای پایداری * کشور یهود * هدیه 

کرده اند ارام بگیرد!. 
.الی کهن در ۲۸ دسامبر ۱۹۲۴  در شهر 
اسکندریه در کشور مصر به دنیا امد  و 
در راه خدمت به وطنش * کشور یهود * در
 روز ۱۸ ماه می ۱۹۶۵ ( در ۴۰ سالگی ) بعد
 از تحمل شکنجه های بسیاری که توسط اعضای
 اطلاعاتی کشور سوریه بر وی انجام شد در 
حضور هزاران تن تماشاچی خشمگین اما متحیر 
و ناباور از وجود چندین ساله او در میان عالی 
رتبه ترین فرماندهان دستگاه های نظامی و 
سیاسی کشورشان در میدان « مرجه / شهدا »
 در شهر« دمشق / کشور سوریه » به
دار اویخته شد   .
 او یکی از فرزندان  * شائول و سونیا کهن 
بوده *  و دارای همسری به نام نادیا
* نادیاتوانسته بود تنها در چند نوبت
 زمان کوتاه که الی توانسته بود مخقیانه وارد
B4INREMOTE-aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy0wT1AxcWtsZVJwcy9UYzg2TVB0OTRmSS9BQUFBQUFBQUlVWS9VbDVIcmFkV2dhay9zMzIwLzA3MDIyMGVsaWNvaGVuLmpwZw== اسرائیل شود با او ملاقات داشته باشد
از او سه فرزند به نامهای * سوفی، ایریت 
و شایبه جا مانده است که اکنون با 
خانواه های خود در اسرائیل زندگی میکنند!.
عالیترین خدمات وی در بین سالهای ۱۹۶۱ تا
 ۱۹۶۵ میباشد که توانسته بود با طرح رفاقتهای
 نزدیک با سران سیاسی و نظامی سخت ترین و خطرناک ترین کشور دشمن اسرئیل / سوریه و 
نفوذ در دستگاههای اطلاعاتی ان به مقام
 * سر مشاور وزیر دفاع ان کشور * منصوب 
گردد.
افراد اداره ضد اطلاعات کشور سوریه بعد از
 شناسائی و دستگیری وی که  به
 صورتی بسیار «‌عجیب » و ناباورانه
 اتفاق افتاد دریافتند که او در تمام این مدت  با
 نام پوششی  *  کمال امین ثابت  * که برای او
 انتخاب شده بوده انجام وظیفه میکرده است
  بعد از ان و پس از تشکیل جلسات محاکمات
 نمایشی او را به جرم فعالیت بر علیه امنیت 
کشورشان  توسط دادگاه نظامی به مرگ 
محکوم کردند. در ان زمان « جنگ سرد » که
 جهان به دو دسته تقسیم شده بود اما با این 
وجود اکثر سران با نفوذ کشورهای جهان  از 
هر دو گروه که بعد از ان حادثه  به عظمت
 فعالیتهای وی به عنوان  * جاسوس کشوری 
در کشور دیگر * پی برده و ارزو میکردند که
 ای کاش دستگاههای اطلاعاتی انان نیز روزی 
از وجود چنین غنیمتهائی بهره مند گردند با مراجعه
 به سران کشور سوریه و دخالت دادن تهدیدها 
و تمهیدات مرسومه نیز نتوانستند مانع از اعدام
 او توسط انان گردند
هنوز در محافل سیاسی و نظامی کشورها اعتقاد
 بر ان است که اطلاعات داده شده  در مورد
 مواضع نظامی سوریه توسط او به رؤسایش در 
موساد باعت پیروزی شگرف ارتش دفاعی اسرائیل
 در* جنگ ۶ روزه سال ۱۹۶۷  * بر ان کشور 
 بوده است!.
 جسد وی در حالیکه بر روی ان شعار
های ضد صیونیستی نوشته شده بود به
مدت ۶ ساعت
 بر بالای چوبه دار باقی ماند و بعد از به پائین 
اوردن و انتقال ان به مکانی نامعلوم  دیگر هیچکس
 ردی از وی در هیچ کجای سوریه پیدا نکرده است

سنگ یادبودی از او در کنار مقبره سرباز گم نام در کوه هرتصل در اسرائیل نهاده شده است. تا کنون اسرائیل نتوانسته با دادن پیشنهاد هر غرامتی به هر سنگینی هم که بوده  به سوریه انان را وادار به باز گرداندن بقایای جسد وی برای دفن در کشورش راضی نماید!.
B4INREMOTE-aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1OenFVZDE2T0FOSS9VYWF0VHpEWFpiSS9BQUFBQUFBQVE3dy92aDN1RnpBd1J6WS9zNDAwL0VsaV9jb2hlbjIyLmpwZw==
* - معیر امیت رئیس وقت موساد در باره او گفته است ""  الی فراتر از قابلیتهای انسانهای دیگر توانسته است که موفق شود!! ""

********************


فیلم کامل  جاسوس


 نامحتمل / غیر ممکن


 که در باره * الــــــــــی کهــــــــــن *


ساخته شده را 

در اینجا تماشا کنید


6 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information