5.18.2015

* روزاورشلیم * ۲۰۱۵چهل و هشتمین سالگرد یکپارچگی 

اورشلیم بر همه سالکان حق و حقیقت  

و نه تعقیب کنندگان کذب و حماقت

 مبارک باد.********************

اورشلیم طلائی 

با صدای شادروان افرا خازا

اهنگ و ترانه شادروان نئومی شامر


اه
ای اورشلیم اگر تو را فراموش کنم
 دست راستم مهارتهایش را
 فراموش کند

زبانم
به کامم بچسبد
 اگر روزی نام تو را بر زبان نیاورم 

و
 تو را ای اورشلیم
اگر همواره فراتر از
 عالیترین خوشیهایم قرار ندهم

 مزامیر شماره ۱۳۷به بهانه روز مقدس * اورشلیم * تاریخچه اورشلیم در رابطه با تنشهای اعراب و اسرائیل

تحت قانون بین المللی که در « سن رمو »  در سال ۱۹۲۰  تصویب گردید
 اسرائیل و اورشلیم به عنوان بخشی از ان برای برخورداری یهودیان از 
سرزمینی از ان خود به انان تعلق گرفت! 
پس بر مبنای این قانون که بین المللیست این
 سرزمین همچنان متعلق بهودیان باقی خواهد ماند

 در ادامه درگیریهای یهود ستیزانه عرب های مسلمان و ( برخی از مسیحیان )
 در منطقه که با اتش افروزی نیروهای عربی و خارجی همراه بود بالاخره در سال ۱۹۴۷ یعنی یک سال قبل از تشکیل کشور یهود با پا در میانی سازمان ملل این قسمت از خاک خدا به دو کشور فلسطینی و اسرائیلی که هر کدام دارای استقلال از خود باشند و اورشلیم نیز به دوبخش شرقی برای فلسطینیها  و غربی برای 
یهودیان در نظر گرفته شود پیشنهاد گردید!.

 کشور هنوز بر پا نشده اسرائیل این پیشنهاد را پذیرفت 

اما فلسطینیها و کشور های عرب با تصور اینکه با
 قوای برتری که دارند خواهند توانست « یهودیان را به دریا بریزند! » از
پذیرفتن این پیشنهاد سر باز زدند( که هنوز هم چوب ان را دارند میخورند ) 
و چون در ان مقطع یهودیان توان ایستادگی در مقابل انان را نداشتند 
بنا بر این مجبور به قبول شکست از انان گردیدند

و شرق اورشلیم همچنان 
 در اشغال کشور اردن باقی ماند و اما کشور اردن به این هم بسنده نکرد و با صدور  اعلام استقلال 
اسرائیل در سال ۱۹۴۸ از سوی سازمان ملل  انان با تمام قوای 
خود دست به حمله به ساکنان یهودی ان کشور و قلع و قمع کردن 
و راندن باقیماند انان از انجا زده و به تخریب * کنیساها و اماکن
مقدس *  یهودیان در  ان کشور  پرداختند و قبرستانهای انان 
را تخریب کردند ! از جمله قبرهائی که به ویژه بر روی 
* کوه زیتون * 
قرار داشتند را ویران نمودند و از سنگ قبرها برای استفاده در
ساختن پیاده روها و ساختمانها استفاده کردند!. 

با گذشت زمان و به مجرد انکه اسرائیل تحت رای گیری سازمان 
ملل در سال ۱۹۴۸ استقلال خود را اعلام نمود اردن با اتش باری به
 سوی مراکز یهودی نشینی واقع در غرب اورشلیم دست به تخریب 
اماکن و کشتن افراد غیر مسلح و بی گناه ان زد!و این حکایت
 ادامه داشت تا چندی قبل از شروع 
جنگ * ۶ روزه اعراب و اسرائیل 
که در ان زمان 

 * اسرائیل با مراجعه به پادشاه اردن از او خواست که در
 صورت بروز جنگی منطقه ئی بهتر است که وارد کارزار نشود
 و الا انان هیچگونه تعهدی نسبت به حمله نکردن به انجا 
و باز نگرداندن شرق اورشلیم و یک پارچه کردن ان با بخش
غربی نخواهد داشت


 اما « طبع از خود راضی و
 ناتوان فکری » دشمنان اسرائیل باعث شد که اردن 
با تمهید مصر وارد کارزار خجالت اور جنگ ۶
 روزه گردیده شکست بخورد و شرق اورشلیم و
 دیوار ندبه به فرماندهی * شادروان سرگرد ( در
 ان زمان ) مردخای ( موتی ) گور - ۱ * به کشور
 اسرائیل ملحق گردیده و پس از گذشت ۲۰۰۰ سال 
 یهودیان دو باره در پای بازمانده های بیت المقدس
 یهود نماز بگذارند

در ۱۲ ماه مه ۱۹۶۷ حکومت وقت اسرائیل قانونی را گذراند که
همه ساله در ۲۸ ماه ایار عبری ( روز یک پارچگی بخش شرقی اورشلیم 
با بخش غربی ان ) * روز اورشلیم * خوانده شود و این روز 
روزی * مقدس * بوده و جشنی ملی است و در این روز همه
 شهروندان اسرائیل با تشکیل گرد هم ائیهای شعف انگیز 
 مذهبی گونه و یا غیر مذهبی و ازاد و یا  مذهبی صیونیستی  دور هم 
جمع شوند و این * روز مقدس * را به شادی و سرور بگذرانند!.


در پیامی که توسط وزارت دفاع اسرائیل به سران  ۵ کشور

 مهاجم عربی که با پشتیبانی « ‌سایر کشورهای مسلمان جهان »
 و « روسیه شوروی و اقمار ان » و « چین کومونیست » و
 کشورهای به اصطلاح  « غیر متعهد و جهان سوم  مانند هند »  و
 سایر کشورهائی که با اقمار امریکائی  و اروپای غربی خصومت
 داشتند همراه بود و به شکست مفتضحانه انان  انجامید، فرستاده 
شد به طور خلاصه امده است: * امروز صبح ارتش دفاعی اسرائیل موفق به
 ازاد سازی * اورشلیم * گردید!.
 اکنون ما دارای اورشلیمی متحد و سوا ناشدنی هستیم !. 
ما به مکانهای مقدسمان باز گشته ایم 
و دیگر به هیچ عنوان انرا رها نکرده و از ان جدا نخواهیم شد!. 
ما دستمان را به سوی همسایگان عربمان در
 همین ساعت و در همین لحظه برای رسیدن به صلح
 و دوستی با انان دراز میکنیم!.
 ما به شهروندان مسیحی و مسلمانمان قول ازادادی ادیان
  و اجرای مراسم مذهبیشان را به طور کامل میدهیم!٬. 
ما برای تصرف مکانهای مقدس دیگران به اورشلیم
 نیامده ایم و دخالتی درامور باورهای دیگران نخواهیم داشت 
بلکه برای نگهداری کامل از انجا و زندگی با اتحاد 
با دیگران به اورشلیم باز گشته ایم  *
**************
۱ -  شادروان سرلشکر * مردخای ( موتا ) گور در روز ۶ ماه می ۱۹۳۰ در اسرائیل تحت قیمومیت بریتانیای کثیف به دنیا امد و در ۱۶ جولای ۱۹۹۵ به علت بیماری سرطان در تل اویو درگذشت . ان شادروان فرمانده ستاد ارتش و رئیس واحد شماره ۱۰ ارتش دفاعی اسرائیل در عملیات ازاد سازی * اورشلیم * در جنگ ۶ روزه را  به عهده داشت!. او  پس از باز گرفتن اورشلیم  پس از ۲۰۰۰ سال  جمله معروف خود را به ستاد فرماندهی جنگ  به این شرح  مخابره کرد! : 


* تپه بیت همیکداش ( بیت المقدس یهود ) در دست ماست!.


موتا گور یکی از برنامه ریزان ازاد سازی متحیرانه گروگانهای یهودی بود که به دست افراد سازمان تروریستی ازادی بخش فلسطین و گروه تروریستی المانی بادرماینهف در سال ۱۹۷۶ گرفتار امده بودند و در فرودگاه « انتبه در کشور اوگاندا » به رهبری ایدی امین خونخوار نگهداری میشدند .  شادروان * موتا گور * در زمره سیاستمداران برجسته اسرائیلی هم به شمار میامده و در پستهای مختلف پارلمانی و دولتی متعددی نیز انجام وظیفه کرده است!.

2 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information