10.11.2015

کشور خارج کجاست؟
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי  For the important News of the world
   ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
   at Facebook under the 
  editor's name
  نشریه "نگین کرمان" برای انتشار این مقاله طنز با عنوان
  "کشور خارج کجاست؟" توقیف و به توهین به مقدسات متهم
  شد و البته که هم با هجوم بسیجیان و روحانیون به دفتر نشریه
   نیز همراه بود!
   بخوانید این طنز بسیار زیبا و جسورانه را:


  کشور خارج کجاست؟


  تابلوي ورود ناصرالدين شاه به پطرزبورگ كه در كاخ گلستان نگهداري مي شود ناصرالدين شاه در ذيل تابلو چنين نگاشته است : " سفر اول فرنگستان ما اين شبيه ورود ما به پطرز بورغ پايتخت روسيه است كه باامپراطور الكساندر دويم در كالسكه نشسته ايم ، سنه 1290 ."
  تابلوي ورود ناصرالدين شاه به پطرزبورگ كه در كاخ گلستان نگهداري مي شود ناصرالدين شاه در ذيل تابلو چنين نگاشته است : " سفر اول فرنگستان ما اين شبيه ورود ما به پطرز بورغ پايتخت روسيه است كه باامپراطور الكساندر دويم در كالسكه نشسته ايم ، سنه  ۱۲۹۰ ."  خارج جایی است که همه آدم ها در آن ایدز دارند!
  مملکت خارج جایی است که همه در آن با ناموس همدیگر کار دارند!!
  در حالی که در مملکت ما چند نفر با ناموس همه کار دارند 
  کشور خارج جایی است که رییس جمهورشان بیشتر از یک دست لباس دارد
  بس که تشریفاتی و مرفه است!
  تازه در خارج کراوات هم می زنند که همه میدانند یک جور فلش و علامت
  راهنمای رو به پایین است!!!
  خارجی ها همه غرب زده هستند بی همه چیز ها !!!
  مردم خارج ، همیشه مست هستند و دائم به هم میگویند: یو آر …!
  اما در اینجا ما همیشه در حال احوال پرسی از خانواده طرف مقابل هستیم 
  بس که مودب و بافرهنگیم!!
  ما در ایران خیلی همه چیز داریم ! نان ، مسکن و حتی به روایتی آزادی
  اما فرق اصلی ما در این است که خودمان میگوییم این ها را نداریم ، ولی
  مقاماتمان میگویند دارید!!
  و ما از بس که نفهم هستیم ، اصرار میکنیم و میگوییم پس کو ؟
  آن وقت آنها مجبور میشوند گشت درست کنند و به زور به ما حالی کنند
  که ایناهاش!!!!!
  در خارج اما اینطوری نیست بس که آنها بی منطق هستند!
  خارج جای عقب افتاده ای است که گشت نسبت ندارد ! آن ها برای لاک زدن
  جریمه نمیشوند!
  در خارج هنوز نفهمیده اند که رنگ سیاه مناسب تابستان است!!
  خارجی ها بس که دین و اعتقاد ضعیفی دارند ، با دیدن موی نامحرم ، هیچ
  چیزیشان نمی شود!!
  اما ما اگر یک تار مو ببینیم ، دچار لرزش می شویم ! بس که محکم است این
  اعتقاداتمان!!!
  خارجی ها فکر میکنند ما در جنگ جهانی هستیم چون کوپن داریم و سهمیه بندی!
  آنها وقتی جنگ جهانی میکردند همه چیزشان سهمیه بندی بود!!
  ما همیشه در حال جنگ جهانی هستیم ! بس که رییس جمهورها و رهبرمان منتخب
  ما هستند!!!
  آنجا کشیش ها و پاپ حوزه علمیه ندارند بس که بی فرهنگ هستند!
  خارجی ها بس که بی دین و کافر هستند ، نمی دانند ازدواج چیست!!!
  خارجی ها بس که سوسول هستند می گویند مرد با زن برابر است و
  هیچ استاد پاک و مطهری نبوده که بهشان بگوید نخیر ! هر  ۴  تا زن
  میشود یک مرد!!!
  ما استاد پاک و مطهری داشتیم که استاد اخلاق بود و پسرش هم برای
  نشان دادن اصل و نسب پدرش ، در مجلس به یکی دیگر گفت : فیوز !!
  البته او قبل از فیوز یک ( پ ) هم گذاشت که ما نفهمیدیم چرا ؟!!!
  آن ها بس که بی فرهنگ هستند در کلیسا با کفش می روند و عود روشن میکنند،
  در حالی که همه می دانند لذت حرف زدن با خدا در بوی جوراب مخلوط با گلاب 
  است!!!

  آن ها تمام شعر های
  مذهبی خود را با آهنگ میخوانند، بس که الاغند،
  در حالیکه وقتی آدم با خدا حرف میزند ، اجازه ندارد شاد باشد!
  خدا خیلی ترسناک است و هیچکس جز ایرانی ها نمیداند این را
  ما قطب جهان اسلامیم در حالی که خارج در جهان اسلام هیچ چیز نیست
  !
  ما میدان آزادی داریم ولی خارجی ها فقط مجسمه آزادی دارند!
  و هر بچه ای میداند که اصلا مجسمه یعنی هیچ کاره ! پس ما آزادی داریم ولی
  خارجی ها ندارند!
  آن ها خواننده هایی دارند که همش اعتراض میکنند بس که بی ادبند ،
  در حالی که خواننده های ما میخوانند همه چی آرومه بس که هنرمندهای مودبی هستند
  آن ها بس که به بزرگترشان احترام نمیگذارند ، هیچ وقت آل پاچینو و جرج کلونی و
  آنجلینا جولی را ، نمی فرستند دست بوس اسقف و پاپ تا بلکه عبرت بگیرند و کار بد
  نکنند در فیلم ها!!
  ما در ایران تعداد صندلی های دانشگاه هایمان از متقاضی ها بیشتر است
  بس که علم داریم ! فیلم های ما در ایران هیچ وقت پایان غمگین ندارد بس که ما شادیم !
  ولی خارجی ها همه افسرده هستند و همه اش در فیلم ها در حال خون ریزی و کارهای
  بد بد !!! در حالی که همه میدانند لذت هر فیلمی به عروسی انتهای آن است!
  آن ها بس که سوسول هستند هر 4 سال یک نفر میشود همه کاره مملکتشان ،
  ولی ما همیشه گفته ایم که حرف مرد یکی است و هیچ کس عوض نمیشود!!!
  ما در ایران خانواده خود را خیلی دوست داریم و هر وقت کاره ای شدیم ،
  تمام فک و فامیل خود را میکنیم مدیر!!
  اما آن ها بس که بنیان خانواده قوی ندارند ، این کارها را بلد نیستند!
  ما از این انشاء نتیجه میگیریم که خارج جای بدی است.
  خارج جایی است که همه آدم ها در
  آن ایدز دارند
  ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺣﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺜﻼ:
  ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ !
  ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺟﺎ ﮔﯿﺮﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ
  ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ !
  ﺩﺭ ﺻﻒ ﺷﻠﻮﻍ ﻧﺎﻧﻮﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻧﺎﻥ ﮔﯿﺮﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ،
  ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ !
  ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﻤﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﮑﺮﺩﻩ
  ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ !
  ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ   ۲۵۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ ﻭﻗﺘﯽ   ۲۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﯿﺨﺮﯾﻢ ﻗﻨﺪ ﺗﻮ
  ﺩﻟﻤﻮﻥ ﺁﺏ ﻣﯿﺸﻪ !
  ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﻣﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺧﺪﺍﯾﺎ

  پادشاه فرنگستان از دید سفیر اغا محمد خان قاجار در استانبول


  1 comment:

  1. CasinoTopodos Casino Review 2021
   CasinoTopodos Casino 시스템 배팅 Review 2021: Find the Best Bonus 강원 랜드 쪽박 걸 가격 Codes, Free Spins, and More at CasinoTopodos 원주 립 카페 The latest 벳 삼육오 casino software, games, odds and much more bet365es at CasinoTopodos.

   ReplyDelete

  POST توراه و هفطارای

  Every Post's Information