6.17.2010


چهار شنبه، پنجشنبه و جمعه
۱۶، ۱۷ و ۱۸ ژوئن ۲۰۱۰
۲۴ ، ۲۵ و ۲۶ خرداد ۱۳۸۹
۴ ، ۵ و ۶ تموز ۵۷۷۰ عبری
سردبیر داوید فاخری

شبات شالم
۷ تموز ۵۷۷۰ یهودی


مدرکی مستند و تاریخی در رابطه با یهودیان ایرانی و دولت شاهنشاهی ایران
Document606_1.jpg
شماره: 83/1656
تاريخ: 12 دي 34
سفارت شاهنشاهي ايران
دمشق
وزارت امور خارجه

طبق تصويب‌‌نامه هيأت وزيران سوريه مقرر گرديده كه يهوديهاي اتباع دول بيگانه از جمله ايران از خاك سوريه اخراج شوند. در تعقيب اين منظور مقامات محلي حلب نسبت به چند خانواده يهودي تبعه ايران سختگيري و تضييقاتي وارد ساختهاند. چون يهوديان ايرانيالاصل از دو سه نسل به اين طرف در استان حلب سكني و به كسب و تجارت و حرفه اشتغال دارند لذا نميتوانند با اين فرصت قليل دولت سوريه از كار وعلاقه خود دست كشيده به ايران بروند ـ طبق درخواست آنها نزد مقامات مربوطه دولت سوريه اقدام لازم به عمل آمده و ضمناً استعلام گرديد كه اگر ابقاي آنها امكانپذير نيست مهلت كافي براي تصفيه امور آنها بدهند ـ البته نتيجه اقدامات بعداً به استحضار خواهد رسيد ـ مراتب اطلاعاً معروض گرديد
حسين ديبا ـ وزيرمختار
وزيرمختار سوريه را به وزارت امورخارجه خواسته با ايشان نسبت به مدلول گزارش فوق مذاكره نموده. ايشان مراتب مندرجه را تكذيب و اضافه نمودند فقط تصميم گرفته شده است يهودياني كه به عنوان مسافرت از سوريه خارج ميشوند ديگر اجازه ورود داده نشود. در اين باره هم به ايشان تذكر دادم بين ايرانيان يهودي مقيم سوريه شايد كساني باشند كه بر اساس ديدار فاميل و بستگان خود سالي يكي دو بار مايل باشند به ايران بيايند. اين تصميم در ممنوعيت مراجعت به سوريه غيرعملي و مورد قبول ما نيست
وعده داد در اين باب با مقامات مربوطه سوريه مذاكره نموده بلكه استثنائي براي يهوديان ايراني قائل شوند. 20/10/34ادبی تازه و ادبیاتی نو در فرهنگ عامه 
و سیاسی ایران که :
« ادبیات احمدینژادی » نام گرفته !
و مختصرأ از این جمله اند :


اغراق و دروغ،  کشف انرژی هستهای توسط دختر ۱۶ ساله،  هاله نور در سازمان ملل، عکس یادگاری با فرمانده نظامی امریکائی،  مشورت با بچه ۵ ساله،  فتح بازارهای اقتصادی جهان،  نقشه امریکا برای دزدیدن او ( احمدینژاد )،  تحقیر و ناسزا گوئی، روشنفکران یا بزغاله ها،  پاره شدن « قطعنامه دانهای » کشورهای غربی، چند میلیون خس و خاشاک،  اسناد دشمنی امریکا با امام زمان!  عوام فریبی، «  ابر قدرت، قدر قدرت ، ای زکی! » و از همه انان توهین امیز تر  « زنان گیلانی با حفظ عفاف در عرصه های کشاورزی حضور دارند »  توصیه به افزایش زاد و ولد،  ترویج زبان سیاسی که « لمپنیسم » نام دارد دیگران نیز متاثر از ان واژه های تهوع اور مانند خامنه ئی احمق  انان را در سخنرانیهایشان به کار میگیرند  :
« دشمنان مثل سگ دروغ میگویند / خامنه ئی » 

در دیدار با جوانان و دانشگیاهان اعتمادملی
تنه نزن / اقای خاتمی اگر مقصود شما از * عدالت * همان « عدالت اسلامی » است بهتر است نگران نباشید این عمل غیر انسانی دارد همچون ۳۰ سال گذشته کار خودش را به نفع بقای همان حکومت « شنیعی » که شما هم عضوی از ان هستید به خوبی انجام میدهد !.
 در یک « حکومت یک قطبی » بهتر از این هم نمیتوان انتظار داشت.
تنه نزن / اقای خاتمی همه قواعد و استثناها ئی که با امام امد و صورت میگرفت همانطور نیز تا  به امروز باقی مانده و تغییری در انان داده نشده است! جز در یک مورد و انهم نحوه اجرای انان است که در ان زمان بصورتهای « ابتداعی و با دست» انجام میگرفت ولی اکنون بازماندگان امام که درس ان را خوب یاد گرفته اند « انانرا بطور « اتوماتیک » انجام می دهند!.
تنه نزن / اقای خاتمی فراموشتان نشود که بهمانگونه نیز در زمان ریاست جمهوری شما « امران و عاملان قتلهای زنجیره ئی » نیروهای خود سر نبودند!.
تنه نزن / اقای خاتمی چه کسی را گول میزنید این شیئی که « رهبری » نام دارد خود مرکز تمام ناهنجاریهای « عمدی » است که در کشور به وجود امده و روزگار « ملت » را سیاه کرده !. ایشان « فرمان بده » به همه هست و « شما » نیز از ان مستثنی نیستید!. این موجود سیاه دل، ضحاکیست که وظیفه دارد تا همه ی وطن را با ساکنان و ثروتهای ان به باد ندهد دست از سر ان بر ندارد!. 
« لعنت خدا » بر این  « مسلمان استثنائی » و پیروان او باد !.
تنه نزن / اقای خاتمی تاریخ دانان ، حقوق دانان ، سران ملتها ، تعقیب کنندگان و مبارزان ازادی ، دانش جویان و حتی روزنامه خوانان معمولی نیز معنی انچه که از « فاشیسم » میدانسته اند را بعد از به روی کار امدن « حکومت اسلامی در ایران » و مشاهده اعمال وحشیانه و ضد بشری و بی وفقه ئي که گردانندگان ان در سی سال گذشته بر علیه شهروندان کشور و حتی « غریبه های مهمان »  »  روا داشته اند »  فراموش کرده و اکنون در فرهنگ سراهای ممالک متمدن به دنبال واژه وحشیانه تری هستند که انرا به جای « فاشیسم » به کار گیرند!. نوع فاشیسمی که از طریق « انقلاب اسلامی » به جهانیان نشان داده شد که برای همیشه در نوع خود « بی نظیر و استثنائی » باقی خواهد ماند!. 
مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیهای ضمن محکومیت یورش و غارت دفتر آیتالله العظمی صانعی تصریح کردانتخاب شهر مقدس قم برای انجام این اعمال مجرمانه انگیزه ای جز مرعوب کردن روحانیون والامقام و پاسداران راه امام و حرمت و استقلال حوزه های علمیه و دفاع از آرمانهای اساسی انقلاب را ندارد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید از ان پی تی خارج شویم، گفت: عکسالعمل غربیها نباید ما را عصبانی کند و منجر به خروج ما از ان پی تی شود.
هفت تن از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در نامهای به هیات ریسه مجلس شورای اسلامی، با طرح ۹ سرفصل، از تخلفات گسترده در حوزه بازداشتها، بازجوییها و محاکمات غیرقانونی چهرههای سیاسی، مطبوعاتی و زندانیان سیاسی، خواستار تحقیق و تفحص مجلس از این روند شدند.
آقای احمدینژاد، درتازهترین سخنان خود؛ با «بزرگ و قوی» دانستن اقتصاد ایران؛ گفتهانددرآمد سرانه مردم به طور متوسط بسیار بالا رفته وسرمایهگذاری در ایران به طور گسترده در حال افزایش است».
سخنگوی فراكسیون خط امام(ره)مجلس خواستار حضور مسئولین دولتی در مجلس برای توضیح در مورد شیوه محاسبه نرخ تورم كه زیر ۱۰ درصد عنوان شده بود، شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هنوز اوج انزجار علما و مراجع از وقایع رخ داده در ۱۴ خرداد فروننشسته است، گفتهمان جریان مرموز، شکستن حرمت مرجعیت را هدف و دستور کار خود قرار داده، در حالی که متوجه نقش مهم مرجعیت در شکلگیری انقلاب اسلامی نیست
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با اشاره به هجوم عدهای به بیت مراجع و توهین به ساحت آنان اظهارداشت: اگر این آدمهایی كه این قبیل اقدامات را انجام میدهند به اسم رهبری چنین می كنند این برای كشور ما فاجعه است.
خاك ،خون، وحشت،جدایی، بیماری، خس خس سینه، احتضار، قبرستان و مرگ واژههایی كه در جنگ ابعاد نادیدنی و فاجعه آمیزشان به نحو بارزی ملموس میشود.
روز گذشته حضرت آیت الله العظمی صانعی به دنبال بروز عارضه قلبی در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شد.
مشاور رئیس دولت اصلاحات در امور روحانیت معتقد است که طی ماههای اخیر بارها شاهد بیحرمتی و تعرض به بیوت روحانیون ومراجع تقلیدی بودهایم که از رفتار جریان حاکم انتقاد کردهاند که ادامه این روند به ضرر نظام است.
در ادامه موج محکومیت حادثه ۱۴ خرداد توسط علما و شخصیتهای سیاسی و مذهبی کشور، حضرات آیات مظاهری، محقق دادماد و مبشر کاشانی به صورت جداگانه اهانت صورت گرفته را محکوم کردند.
میگفتند که تشکیل شرکت پتروپارس خیانت بودهاست. میگفتند که میلیاردها دلار اختلاس شدهاست. این پرونده یک سالونیم وقت ما را گرفت. اصل پرونده هم هشت سال در قوه قضائیه بود و تازه سال گذشته برای ما حکم برائت صادر کردند.


در کنار تلاش تبلیغاتی حکومت ایران،چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۹
۱۶ جون ۲۰۱۰
داریوش ستاره


 
واکنش ها به سخنان احمدي نژاد درباره حجاب و زن
 
یک نماینده مجلس خبر داد
 
واکنش ها به نامه عضو سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت
 
در اعتراض به احتمال اخراج صورت گرفت
 
ال پائیس و سالگرد ۲۲ خرداد

تحليل نيويورک ديلی نيوز از مشکلات اوباما و کارتر

تحليل بوستون گلوب از بیانیه محکومیت نقض حقوق بشراتحاد جهانی علیه ایران

گزارش نیوزویک از حرکت کشتی هامراسم سالگرد شهدای 25 خرداد در میان تدابیر امنیتی

یک گفتگوی تاریخی و شفاف با نشریه سپاهمتن اصلی مصاحبه مرتضی الویری شهردار اسبق تهران با روزنامه جوان که قبلأ تحریف شده ان به دستور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همین روزنامه وابسته به سپاه چاپ شده است!

سپاه، رجانیوز و جوان آنلاین دروغ گفتنددفتر نوری همدانی: حمله ای در کار نبوده است

گزارش دانشجویی از جنایت ۲۵ خرداد ۸۸ یک سال پس از فاجعه کوی دانشگاه
 
درخواست دولت ها، نهادها و چهره های بین المللی به نقض حقوق بشر در ایران خاتمه دهید

گزارش لوموند از وضعیت سینماگران شوخ طبعی، در اوج سرکوب
 
نگاه سانفرانسيسکو کرونيکل به تحريم های ايران فشارعليه ايران افزایش می گيرد
 
نگاه بوستون گلوب به اظهارات مصباح يزدی
 رهبر معنوی احمدی نژاد خواهان بمب هسته ای
 
گزارش ال موندو از اعتراف اجباری همسر شیرین عبادی تهمت های کثیف که جواب ندارد

 گزارشی از گاردین اعزام کشتي هاي ایران به غزه
 
اطلاعیه مطبوعاتی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر حمله به مدافعان حقوق بشر قبل از سالگرد انتخابات ریاست جمهوریادامه مطالب در
گزارشهائی از ایران، اسرائیل و سایر نقاط جهان ۲

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information