2.21.2011
شهادت یک دانشجو در 
جریان تجمعات ۱ اسفند در شیراز 
دوشنبه، ۲ اسفند  ۱۳۸۹
 فرستنده داریوش ستاره

ادوارنیوز
: در جریان ناآرامی های دیروز شیراز، یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز به نام "حامد نورمحمدی" روز گذشته توسط نیروهای سرکوب به شهادت رسیده است.

به گزارش دانشجونیوز، حامد نورمحمدی دانشجوی رشته زیست شناسی دانشگاه شیراز، ساکن خوابگاه دستغیب، اهل شهر خرم آباد، روز گذشته 1 اسفند در میدان نمازی مقابل ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی، در حال فرار از دست ماموران امنیتی و بسیجی کشته شده است. به گفته شاهدان عينی، حامد نورمحمدي از پل روگذر حد فاصل ميدان دانشجو و میدان نمازی توسط ماموران امنیتی به پایین یرت شده و پس از برخورد ماشین در سطح خیابان پايین (خیابان ساحلی) جان خود را از دست داده است.
ارسال این خبر در حالی صورت می گیرد که اوضاع دانشگاه شيراز به شدت امنیتی گزارش مي شود. تعدادی از دانشجویان فعال به خوابگاه ها و صحن دانشگاه ممنوع الورود شدده اند، و در مواردی نیز با خانوداه آنها تماس گرفته شده و مورد تهدید قرار گرفته اند. علاوه بر این، شب گذشته راس ساعت ۱۰ شب به مدت  ۱۵ دقیقه صدای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور در خوابگاه مفتح دانشگاه شیراز طنین افکن شد.

 عوامل حکومتی با انتشار شایعاتی کوشیدند مردم را بترسانند و آن ها را از آمدن به خیابان ها باز دارند. چند تن از مقامات حکومت ادعا کردند که افراد مسلح مجاهدین خلق به ایران رخنه کرده و قصد تیراندازی به سوی ماموران را دارند.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information