4.27.2011TALMUD   תלמוד   تلمود
LOVE YOUR NEIGHBOR  
People, Animals, Inanimate objects of his 
 AS YOURSELF
همسایه ات 
( انسان ، حیوان و جمادات ! ) 


او را به مانند

خودت و اموال خودت دوست بدار
**********

نوشته داوید فاخری
بیست و هفتم اپریل ۲۰۱۱
برابر با هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰
لس انجلسقبل از انکه به استهزا و تمسخر گردانندگان و پشتیبانان دولتی و حکومتی این دو سایت ضد بشری به ویژه یهود ستیز در جمهوری جهل و خون اسلامی « سایت رسمی هیئت مهدیون و
سایت رسمی صیهون پژوه » بپردازم اجازه بدهید توضیحاتی در مورد * تلمود * کتاب قوانین یهودیان که موضوع بحث این ادمکهای « فقیر الذهن »  در مقالاتی که منتشر میکنند میباشد شرح کوتاهی  بیان دارم.
* تلمود * چیست؟!

 תלמוד-تلمود کلمه ایست عبری که به معنی « توضیحات » در مورد قوانین، اموزش، اموختن کتابهای مذهبی یهودیان و بررسی بحث هائی است که در طول زمان بین * ربای های یهودی * در مورد چگونگی و تطابق قوانین یهودی با زمان ( هر زمان در جا و مکان خود ) در بین انان بصورت گسترده ئی رواج داشته که به انتشار جلدهای متعددی از ان توضیحات انجامیده  که هنوز ادامه دارد و « تا ابد » نیز ادامه خواهد داشت!. 

با این توضیح کوتاه در مورد  قضیه ئي به اهمیت و گستردگی * تلمود * برویم سر اصل مطلب که مربوط میشود به « نشخوارهای » عده ئی که خود را مسلمان مینامند و به نام همان دین و ائین و با انجام « کردار ها و گفتار ها و پندارهای » غیر انسانی همه مسلمانان را در مسیری قرار میدهند که تا بحال جز تنفر و انزجار دیگر اجتماعات انسانی نسبت به کتاب مقدس و پیامبر انان حاصل دیگری در بر نداشته است  به همانگونه که شاهد بوده ایم متاسفانه در شرایطی منجر به  طرح « کاریکاتورهای » شنیع از پیامبر و رفتارهای تحقیر امیز ملتهای متمدن و پیشرفته نسبت به کل جوامع مسلمان در جهان گردیده است که به جای * رحمت الله * برای * مقدسین * انان نعوذ بالله «‌لعنت الله » را اورده است!.
به طور کلی سیاست جمهوری اسلامی در مورد یهودیان که با انکار هالوکاست و ترتیب دادن مسابقات کاریکاتور صیهونیسم و یهودیان که چهره انانرا را تا انجا که میشود زشت و بد و ناخوشایند نمایان سازند و ضدیت واضح و اشکار و غیر قابل انکار ان با موجودیت کشور یهود * اسرائیل * که از بدو برپائی حکومت « الله خونخوار و سفاک » جمهوری جهل و خون اسلامی در کشور مصیبت زده ایران همراه بوده است سیاستی است ضد یهودی که ریشه در رفتار و توصیه های جد پدری انان در سلسله صفویه دارد که به انان به ارث رسیده است!. این جمهوری ننگین اکنون ۳۳ سال است که سعی میکند  با اموزش تروریستهای حماس و حزب الله و ارسال اسلحه و مهمات و میلیونها دلار کمک بلاعوض از کیسه ملت گرسنه کشور به انان، از انان به عنوان وسائل الوده ئي به منظور نابود کردن * اسرائیل * استفاده کند ! که متاسفانه تا به حال اجرای این اعمال سفیهانه انان جز سرافکندگی و شرمساری برای * ملت * نجیب ایران هدیه دیگری بهمراه نداشته!.
« ترویج » احساسات ضد یهودی در ایران اسلامی
ببینیم سایتهای اینترنتی « هیئت مهدیون و صیهون پژوه » که بودجه انان از جانب بخشی از « حکومت » تأمین میگردد که معمولأ مأموریت ان  سم پاشی بین جمعیتهای متحد و ایجاد ترور و وحشت با انجام قتلهای مشکوک و زنجیره ئی در میان مخالفان حکومت از « روسپیان » نگون بخت که جای بازار در امدهای چند میلیاردی  « صیغه » را برای انان تنگ کرده اند گرفته تا « معلمان » شریف که جای بازار چندین میلیونی انسای و مالی حاصل از تحمیق « امت » را به خطر انداخته میباشد، چه وظیفه کثیف و نجسی را به عهده دارند که در عوض سیر شدن شکم و زیر شکمشان توسط انان برای بقای حکومت « الله » بر روی زمین به هر خغتی تن در دهند؟!.
« ترویج » احساسات ضد یهودی در ایران و سایر کشورها در مناطق خلیج فارس و خاورمیانه و ...... و به طور کلی همه جهان اسلام که اصرار دارند در پوشش بچه گول زن « مبارزه با صیهونیسم » انجام گردد ان وظیفه ایست که بر عهده گرفته اند که البته با بریز و بپاش های بودجه های مخصوص چندین میلیاردی حاصل از درامد « نفت » همراه میاشد، درامدی  که قرار بوده سهم ملت  از ان بر سر « سفره » شان اورده شود که اما در میان طماعان و تیغ زنهای حماس و حزب الله و سوریه تقسیم گردیده و همچنان نیز میگردد !.
 علت فاش سازی در مورد این انگلهای بیکار و بیعار و بیمار
 چندی قبل ایمیلی از دوستی ( الف صاد شادمهر ) دریافت کردم که حاوی دو ادرس اینترنتی در ان بود . با مراجعه به این دو ادرس با کمال تاسف متوجه شدم که در پس پرده به ظاهر « رأفت اسلامی » که به ظاهر از جانب این جمهوری سراپا کذب و کلک در مورد « اقلیتهای قومی و مذهبی » رعایت میشود چه دسیسه های « خطرناک و تهوع اوری » در جریان است که اگر تاکنون از جانب این حکومتیان افعی صفت رو نشده به خاطر گرفتاریای عمده ایست که انان برای خود در سطح جهانی فراهم اورده اند اگر نه برای حکومت ننگینی که نام پر شکوه « ایران * را به دنبال عنوان کثیف خود میکشد و فرمانده سپاه پاسداران ان معتقد است که « هر چه ما داریم نه از فرهنگ و گذشته ایرانی است بلکه از برگت اسلام عزیز » میباشد و رهبر دجال ان فرمان حکومتی صادر نموده تا کاسه لیسان اطراف او با پراکندن شایعاتی مانند اینکه ان حضرت در لحظه تولد و خروج از بدن مادر به انگونه که « مامای سرخانه » نزدیک بوده زهرترک شود با صدای بلند فریاد براورده * یا علی * که ان بدبخت هم برای انکه ترسش بریزد در واکنشی سریع جواب داده « علی به همراهت » و یا انکه همین حضرت که او را « امام زمان » این زمان و زمان اخرت که به قول خود انان امدن ان بسیار نزدیک است! لقب داده اند در چند روزگی ایشان که دلاک محل برای انجام عمل * ختنه * خدمت اولیای محترم ایشان رسیده و با بی صبری در حال اماده نمودن کاردی بوده که با ان هم سر مرغ و خروس را میبرد و هم « دودول » کوچک و بزرگ ( بزرگ به این علت که بعضی از مسلمین خیلی غلیظ بچه هایشان را به احترام اسماعیل اولین فرزند حضرت ابراهیم تا ۱۳ سالگی ختنه نمیکنند ) را  این عمل مقدس را نیز که تا ان روز هزاران بار انرا که در انتها با صدای « گریه » کودکان همراه بوده برای ان خانواده نیز انجام دهد  و مشتلق ومزدش را گرفته و پس از ارزوی « شب زفاف » موفقی برای این پسر کاکل زری به سوی محل دیگری بشتابد که دیگران هم بی صبرانه منتظرند که از « برکت » کارد او متلذذ گردند به سوی ان بچه که بعدها نامش به زشتی سراسر گیتی را فرا گرفت شتافت و همینکه کارد مورد بحث را با پوست ان نوزاد اشنا کرد و قطعه مورد نظر را برید ناگهان به جای « گریه های کودکانه » همیشگی  که دیگر با گوش او همخانه شده بودند ناگهان اوای روح بخشی که از دهان ان کودک خارج شد و گوش جان و روح او و حضار محترم به ویژه « ناخواهری » ایشان را نوازش داد فضای ان مجلس روحانی و مقدس را فرا گرفت که فریاد میزد * یا حسین *!. تصور چهره رنگ پریده و اندام لرزان و قلب هول زده ان « دلاک » بدبخت بعد از مشاهده ان صحنه اسمانی که چیزی کمتر از صحنه * اولین ملاقات حضرت موسی کلیم الله با خداوند * نداشت بیش از انکه « حسادت » عوام که جای خالی خود را در ان زمان و مکان تکرار نشدنی  با تاسف احساس میکردند را برانگیزد، باعث خنده میشود! ، بسیار ساده است که با 


« صدور فتواهای » عجیب و غریب بر ضدیت با اقلیتها مانند « یا اسلام  یا مرگ » و کمی انسانی تر از ان!!! « یا اسلام  یا جزیه ( کسب دارائیهای انان ) » چهره های واقعی خود را نشان دهند که در مقابل با انچه این « مرده خواران هیأت مهدویه و صیهون پژوه » از زبان * کتاب تلمود * از نفس و خوی و خصلت یهودیان ارائه میدهند خیلی انسانی تر و بشردوستانه تر و خدا پسندانه تر به نظر میاید !.و سرانجام
 قبل از انکه شما را به ادرسهای اینترنتی این دو مراکز فساد اخلاقی و کرداری و رفتاری و پنداری اشنا کنم تا بتوانید به نحوه سیاه بازیهای انان در اماده کردن افکار « امت همیشه در صحنه » در اجرای فیزیکی ان افکار ضد یهودانه بر علیه ااقلیتها بویژه یهودیان در زمان لازم پی ببرید چند مثال از گفته انان را در اینجا میاورم تا ببینید که این قوم « ملعون » در عرض ۳۳ سال چگونه توانسته با نداشتن هیچگونه احترام نسبت به * مقدسین * کیش و ائین و دین خود! دنیائی را بر علیه انان بشوراند به حدی که نام « اسلام و مسلمین » همطراز با « ترور و تروریسم » در اذهان خودی و بیگانه قرار گرفته همانطور که در هیچ کجای این دنیای بزرگ نیز برای ایران و ایرانی احترام و عزتی در بین جوامع متمدن باقی نگذاشته اند جوامعی که نه مانند لاشخورهای حماس و حزب الله و سوریه و موریتانی و غیره که به جان حتی ذخایر ارزی ایران افتاده اند و انرا با طلبکاری و پررویی تیغ  میزنند بوده ولی از دور و با تاسف نظاره گر انچه بر این ملت نجیب از جانب حکومت میرود میباشند بی انکه قدرت کمکی به انان داشته باشند!.
 این وظیفه من و امثال من نیست که پیشنهاد کنیم چگونه میشود با این « مفسدین فی الارض و فی السمائ » برای حفط ابروی اسلام و حیثیت پیامبر ان مبارزه کرد! اما اگر در میان مسلمانی که « حقیقتأ » به این دین و کتاب و پیامبر ان اعتقاد دارند کسانی پیدا میشوند که نمیخواهند بیش از این دست روی دست گذاشته و به امید امدن « مهدی موعود » که انان و اعتقاداتشان که توسط وارثان « فتنه سال ۵۷ » هر روز مورد اهانت و توهین قرار میگیرند در گوشه ئی خزیده و تنها نظاره گر ان فجایع باشند لازم است که مانند هر ملت ازاده ئي که نمونه های انان در تاریخ کم نیستند به پا خاسته و بساط این « دوره گردان » شیاد و رمال و فالگیر و شامورتی باز را از این کشور که بیش از ۲۷۰۰ سال قبل منشور ازادی انسانها از انجا صادر شد و اصول * پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک * را پایه های اخلاقی ملتش قرار داد بر چینند و با تی پا و پس گردنی و توسری که لیاقتشان است انان را به همان جهنم دره ئي بفرستند که از انجا صادرشان نموده اند !.

 به این چند مثال که به اصطلاح از زبان تلمود توسط این دجالان بیان گردیده و بیش از اینها نیز در سایتهای رسمی انان که در دنباله خواهد امد منعکس گردیده اند توجه کنید!.
۱- دزدي از يهودي حرام است و از غيريهودي جايز ميباشد
 ۲- نطفه غير يهودي، مثل نطفه بقيه حيوانات است.
۳- بهشت مخصوص يهود است و هيچ كس به جز آنها داخل آن نمي شوند،
ولي جهنم جايگاه مسيحيان و مسلمانان است 
۴- كشتن مسيحي از واجبات مذهبي یهودیان است
۵- اجانب (غيريهوديان) مانند سگ هستند و براي آنها عيدي نيست,
زيرا عيد براي اجنبي و سگ خلق نشده است.
۶- خانههاي غيريهودي به منزلة طويله است.
۷- هرگاه يهودي و اجنبي شكايت داشته باشند
بايد حق را به جانب يهودي داد اگرچه بر باطل باشد.
۸- به كساني كه يهودي نيستند قرض ندهند مگر آن كه نزول بگيرند ،
انها مامورند كه به غیر یهودی ضرر برسانند
۹- حرام است غيريهودي را نجات بدهيد، حتي اگر در چاهي بيفتد,
۱۰- تعدي كردن به ناموس غيريهودي مانعي ندارد،
زيرا كفار مثل حيوانات هستند 
و حيوانات را زناشوئي نيست.
و بقیه این هجویاتی که جز تنفر در دل انسانها نسبت به یکدیگر چیزی نمی افریند « اگر در رغبتتان هست را »  در سایتهای نجس زیر جستجو کنید
http://zionism.blogfa.com/post-8.aspx
.................................
http://www.mahdion.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2922در انتها به این گزارش نیز که به « زبان انگلیسی » است و در باره اشتیاق روز افزون اهالی کره جنوبی به فراگیری قوانین * انسانی تلمود * انتشار یافته توجه بفرمائید !.  بنا بر این گزارش به خاطر کثرت علاقمندان به فراگیری از این کتاب، مسؤلان انرا مانند زبانهای دیگر به زبان کره ئی نیز ترجمه نموده و در اختیار عموم قرار داده اند!.
SUNDAY, MARCH 27, 2011No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information