4.28.2011

TALMUD   תלמוד   تلمود
LOVE YOUR NEIGHBOR  
People, Animals, Inanimate objects of his 
 AS YOURSELF
همسایه ات 
( انسان ، حیوان و جمادات ! ) 
او را به مانند
خودت و اموال خودت دوست بدار

*****************************


نوشته داوید فاخریبیست و هفتم اپریل ۲۰۱۱ برابر با هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ لس انجلس 
هرگزنخواب کورش
شاهکاری از بانو سيمين بهبهاني
به انتخاب دالیا شمش / اسرائیل
دارا جهان ندارد، 
سارا زبان ندارد 

بابا ستاره ای در 
هفت آسمان ندارد
 کارون ز چشمه خشکید، 
البرز لب فرو بست
حتا دل دماوند، 
آتش فشان ندارد 

 دیو سیاه دربند،
آسان رهید و بگریخت  
رستم در این هیاهو،
گرز گران ندارد
 روز وداع خورشید،
زاینده رود خشکید  
زیرا دل سپاهان، 
نقش جهان ندارد
 بر نام پارس دریا،
نامی دگر نهادند   
گویی که آرش ما، 
تیر و کمان ندارد
 دریای مازنی ها،
بر کام دیگران شد  
  نادر ز خاک برخیز،
میهن جوان ندارد 

 دارا ! کجای کاری،
دزدان سرزمینت  
بر بیستون نویسند، 
دارا جهان ندارد
 آییم به دادخواهی،
فریادمان بلند است  
اما چه سود،
اینجا نوشیروان ندارد 
 سرخ و سپید و سبز است 
این بیرق کیانی  
اما صد آه و افسوس، 
شیر ژیان ندارد 

 کو ان حکیم توسی، 
شهنامه ای سراید   
شاید که شاعر ما 
دیگر بیان ندارد هرگز نخواب کوروش، 
ای مهرآریایی   
بی نام تو،وطن نیز 

 نام و نشان ندارد مرکز آگاهی های اطلاعات و ترور،
وابسته به مرکز رهنمودهای اطلاعاتیملم»)یک سازمان بین المللی مدافع روزنامه نگاران بازداشت یک حقوقدان ایرانی را به شدت تقبیح کرده و از فشار بر روزنامه های دولتی در نتیجه رقابت بین رهبری و رئیس جمهوری سخن گفته است.

خدا
کجاست؟!


ادامه سرکوب در درعا و بالا گرفتن اعتراضات جهانی
<object width="640" height="472">آینده مبهم اختلاف شخص اول و دوم جمهوری اسلامی ایران

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information