7.13.2011
۱۳ / ۱۴ جولای ۲۰۱۱
۲۲ / ۲۳ تیرماه ۱۳۹۰


تازه ترین ردپای خون الود 


جمهوری اسلامی در انور مرزها


داوید فاخری
 ردپای کثیف جمهوری خونخوار اسلامی در ازبین بردن اثار ننگ ۹۸ کاتینری حاوی ۲۰۰۰ تن مهمات که علیه ان رژیم کثیف در انبارهای ساحلی قبرس نگهداری میشده!.

 این تجهیزات و مهمات که در فوریه سال ۲۰۰۹  از جانب ان جمهوری به منظور در اختیار گذاردن به دست تروریستهای اسلامی حزب الله توسط یک کشتی متعلق به خطوط کشتیرانی قبرس به نام "Monchegorsk بسوی سواحل لبنان در حرکت بوده و توسط گارد ساحلی ان کشور شناسائی و برای ادامه تحقیقات در یکی از بندرگاههای قبرس نگهداری میشده در ساعت ۵ صبح روز ۷ جولای ۲۰۱۱ به وقت محلی به اتش کشیده شد و بر اثر انفجار  کلیه ان ۹۸ کاتینرهای حاوی مواد اتشزا، به جز خسارات مالی فراوانی که ببار امده بیش از ۱۲ کشته و صدها زخمی نیز بر جای گذارده که در میان کشته شدگان  فرمانده نیروی دریایی قبرس و نیز فرمانده پایگاه دریایی اوانگلوس نیز دیده میشوند!. این دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که جمهوری اسلامی تا کنون توانسته در عرض ۳۳ سالی که از عمر زیانبارش نسبت به بشریت میگذرد با انجام قتلهای متعدد در داخل و در خارج از کشور و با ارسال گروههای خرابکار به اطراف جهان و با استفاده از تروریستهای خونخوار بین المللی برای به ثمررساندن اهداف غیر انسانی خود و خریدن دولتهای فاسدی مانند فرانسه- شیراک در لوث فجایعی چون فرخزاد ، قاسملو و بختیار  پرونده کثیف و قطوری را در ارشیو سازمانهای مختلف جهانی برای خود به جای بگذارد و با انجام اینگونه تلاشها مانند انفجار در سواحل قبرس به منظور از بین بردن اثار جرم که با ظن بسیار قوی توسط جیره بگیران چندین میلیون دلاری حزب اللهی ، سوریه ئي ، فلسطینی و یا تازه سبیل دراورندگان کومونیست امریکای جنوبی وابسته به او انجام پذیرفته نه تنها باری از مشکلات عدیده ئي که با انان روبروست بکاهد بلکه بنا بر مثل معروف «  چوپان دروغگو » به هر محکمی هم که ماتحت خود را بر زمین بکوبد و شرکت خود در بروز این حادثه را انکار نماید انقدر در جهان بی ابرو و حیثیت است که کاهی از کوه بی ابروئیهای ان نمیکاهد و کسی هم حرف او را نمیخواند مگر انکه « سر کیسه » را برای او هم مانند « انهای » دیگر شل کند!. تلاش برای نجات قربانیان خشکسالی در شاخ آفریقا

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information