8.27.2011

tanehnazan.com
קריאת התורה - פרשת ראה

הרב רפי פוירשטין


במציאות של חלוקה לשבטים ופיזור גיאוגרפי, פרשת השבוע מדגישה את נקודות החיבור, כי האחדות היא יסוד הקיום שלנו. אם אין שלום - גם הרעיון היפה ביותר יתמוסס
אם היה לי כסף הייתי יוצא במיזם חדש - חלוקת מראה, חינם אין כסף, לתושבי מדינת ישראל. מדוע "מראה" תשאלו, והתשובה היא שאנו דומים לאותו ילד עם תפיסה אגוצנטרית של המציאות. זאת אומרת, מה שלי חשוב, הוא בוודאי חשוב לכולם! אני מצפה שכולם, אבל כולם, יכירו בעובדה שלי(!) חשוב הדבר הזה. אני לא מכיר בעובדה שיש אחרים, שלהם יש סדר עדיפות אחר. זה פשוט לא מעניין אותי. אני אפילו לא מודע לזה, ולא מתעניין בכך. הראייה האגוצנטרית שלי היא חזות הכל.

רוחמה וייס


פרשת "ראהמציגה את החיים 
בארץ ישראל כאתגר משותף של 
העםבינתייםכשהמנהיגים הם
 אופורטוניסטים על כיסא
כשמעמד הביניים לא גומר את 
החודשוכשהמצב הביטחוני לא 
משתנה כבר שנים - פלא שילדינו 
לא מוצאים את הציונות?

לא דג ולא נחש
ביום ראשון האחרון התכונן 
דניאלבניללכת ל"חוצות 
היוצרעם כמה חברים 
להופעה של "הדג נחש". באותו 
זמן בדיוק הושמעו ברדיו 
התראות על פיגוע אפשרי 
בירושליםכנראה שלא הייתי 
האמא היחידה שלחצה על הילד
 שלה לחפש פעילות אלטרנטיבית,
 שכונתיתכך מצאו את עצמם 
כמה בני נוערבוגרי כתה ז', 
בישיבה חסרת מעש בפלאפל 
במרכז המסחרי של שכונת בית 
הכרםהבטלה ליד שולחנות 
הפלאפל עשתה גם משהו טוב 
כי הם ישבו ודיברו.


ראה

מסביר הרמב"ם [באגרת תימן,א] : 

"הקב"ה בשר אותנו על ידי ישעיהו

שכל אנס או נצחן שיתכוון לסתור 
תורתנו ולבטל דתנו בכלי נשק - 
ישבר הבורא כלי מלחמתו ולו 
יצליחווזה דרך משלכלומר
שעצתו לא תשלם לעולםוכמו 
כןכל טוען שיתכוון לבטל מה 
שבידנו...לא יתקיים". שום מאבק -
 לא מילולי ולא בכלי נשק - 
לא יצלח.

 "מרצדסים חצו את הגבול"
מאיר אברג'יל חוזר לארץ
התערב בסכסוך על חברת חיפושי נפט 


נשים בזנות נשארות לא מזוהות 
ונטולות קול לא בגלל התיוג 
השלילי, אלא בשל סיבה אחת – 
וסיבה אחת בלבדוהיא העובדה 
שנשים אלה סופגות מדי יום, ומדי
 לילה, כל כך הרבה אלימות 
והשפלה המחרפות ומשמידות כל 
חלקה טובה בגופן ונפשן, עד שתשו
 כוחותיהן לגמרי, היטשטשה זהותן
מאחר וכבודן הסגולי הבסיסי ביותר 
נשלל וכתוצאה מכך קולן הלך ודעך"

האם מותר לאחסן בצל במקרר
האם יש הבדל בין טעם הבצל
 בקיץ לטעמו בחורף?
 יעל גרטי עושה סדר בסוגי הבצל
 ומגישה מדריך שימושי לקנייה,
 אחסון, קילוף, קיצוץ, טיגון
 ואידוי בצל, ומוסיפה גם 2 מתכונים


שיר פרסי – עברי 
 יפה ומצחיק 
ניב כהן- תן לי הזדמנותNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information