4.13.2012

امسال از غروب روز ۱۸ اپریل
 تا غروب روز ۱۹ اپریل خواهد بود

 انچه بر هر انسان شایسته واجب است که درباره « هالوکاست یهودیان » بداند را در لینک زیر:
امسال از غروب روز ۱۸ اپریل
 تا غروب روز ۱۹ اپریل
برگزاری روز جهانی هالوکاست

با اینکه بزرگترین اسیبها در زمان جنگ دوم جهانی توسط نازیهای المانی که نژاد خود را نسبت به نژاد دیگر ملتها به ویژه یهودیان اروپا برتر میدانستند و به این دلیل « ذلیلانه » از هر ۳ یهودی اروپائی ۲ نفر به دست ماهیت واقعی انان که در پشت پرده کثیفتر « برتری نژادی » پنهان کرده بودند به قتل رسانده شدند و ان را به بزرگترین « نسل کشی » که تاکنون تاریخ به یاد دارد تبدیل ساختند ولی اسیب دیدگانی نیز از میان « کولیها ، مغولها ، همجنس گرایان ، کمونیستها ، دگر انیشان و غیره » نیز وجود داشته اند که نباید مشقتهائي که بر انان وارد شده را فراموش کرد. 

داستان نسل کشی ملتها هرگز به پایان نخواهد رسید مگر انکه انان به حقوق انسانی یکدیگر احترام بگذارند و این اتش ذلیلانه « حسادت و غطبه و تنفر از هیچ بودن خود » در برابر موفقیتهای دیگران را ان چنان شعله ور نسازند که همه ضوابط انسانی را قربانی یک لحظه بیخبری کنند که نتیجه ان به « نسل کشی » بیانجامد. 


 در میان اخبار هر از چندی نامهائي را میشنویم که با همه شهرتهائی که از انان برخوردارند اما  با اوردن الفاظ « یهودستیزانه » از طریق رسانه های ازاد بین المللی سعی به نشان دادن « متفاوت » بودن تحقیر برانگیز خود نسبت با دیگرانی که در سطح مقام و شهرت انان میباشند ولی برعکس از احساسات انساندوستانه و صلح امیز برخوردارند بکنند.
 در میان انان  برخی از استادان دانشگاههائی همچون « برکلی » که متاسفانه این میکرب « ضد یهودی » را به دانشجویان خود نیز انتقال میدهند و یا ستارگان هالیوود مانند « مل گیبسون با ( فیلم تازه او به نام مکابیها ) و شاعران مشهوری همچون « گونتر گراس » در المان تا بیکاره ترین اعضای این دسته از خوش باوران به بازگشت « نازیسم »  مانند « سرتراشیدگان » و احمق تر از انان
حکومتی با بیش از ۷۵ میلیون نفر جمعیت و نیروی تهاجمی سرسام اوری که از فروش ذخایر طبیعی کشورش به دست می اورد و به جای انکه انان را برای استفاده در تسهیل زندگی مشقت بار ملتش به کار گیرد اما برای خاموش کردن عقده های حقارت چندین صد ساله برخاسته از باورهای مذهبیش در مقابل ملتی که همواره انرا * حقیر * دانسته ولی اکنون به خوبی دریافته که « حقیر واقعی » خود اوست که ان ملت تنها بعد از ۶۴ سال که از عمر دوباره اش میگذرد توانسته در این مدت کوتاه در کنار شایسته ترین جوائز بین المللی که به خاطر دست اوردهای شگفت انگیزی که در خدمت به بشریت به کار گرفته شده اند  کسب نماید همچنین موفق به دریافت
* ۱۰ جایزه افتخار افرین نوبل *


نیز شده باشد و اما انان هیچ تر از همیشه و بدنام تر از گذشته در چشم جهانیان به شهرت بین المللی تروریست و تروریسم پرور « مفتخر » گردیده و به این طریق احمقانه که پیش میروند به همین گونه نیز باقی خواهند ماند.
  
جمهوری اسلامی برخاسته از « جهل و خون و فساد » نوعی باور مذهبی ضد انسانی که با شعار « هر که با ما نیست  پس از ما نیست و خونش گردن خودش هست! » به بازار امده  از جمله ضد یهودان شناخته شده ایست که حتی با تهدید اتمی برای نابودی تنها مامن یهودیان * کشور اسرائیل * شاخ و شانه میکشد و با صرف میلیاردها دلار کشورهای ورشکسته و عقب افتاده که با حاکمانی مانند انان فاسد اداره میشوند را به خدمت احساسات ضد یهودانه خود در اورده است اما غافل از انکه به قول معروف، دیگر * ان ممه را لولو برد * و این ملت و این کشور ان بی دست و پای ۷۰ سال قبل نیست که حتی *‌خدا * هم فراموشش کرده بود!.


ملت یهود در هر کجای جهان و در راس انان * کشور معظم اسرائیل » با قدرتهای  شناخته شده و یا ناشناسی که به تصدیق کارشناسان نظامی و سیاسی تا کنون افشا نشده اند در اختیار دارند

* دیگر هرگز *

اجازه نخواهند داد حتی اگر همه جهان نیز به نابودی انان برخیزد رویدادهای « هالوکاست » تکرار گردند


از خداوند ارزو داریم که همه ملتهای جهان را به راه صلح و دستی همراه با خدمات انسانی به یکدیگر بدون تبعیض در نژاد و رنگ پوست و نوع باوری که دارند هدایت نماید


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information