5.22.2012

اخبار در رابطه با جمهوری اسلامی
و کشورمان ایران

نان اوران ایرانی در غم بی نانی


خرید و فروش تفنگ در تهران


طنــــــــــــــــز


ابراهیم نبوی

بعضی اوقات آدم فکر می کند با دو کشور سروکار دارد، 
وقتی نصف خبرها را که برای فرنگی ها تولید می شود
 می خوانی به نظر می رسد جمهوری اسلامی می خواهد 
به طرف رفتار عقلانی و منطقی برود و عقب نشینی کند،
 نصف دیگر خبرها را که برای مخاطب داخلی تولید شده
 وقتی می خوانی انگار که جمهوری اسلامی تازه می خواهد
 پرچم بگیرد دستش و خین و خین ریزی به راه بیاندازد 
و مادر تمام این غربی ها و شرقی ها و انگلیسی های چشم 
چپ را به عزایشان بنشاند.
ادامه 


کارتــــــــون
همزمان با انتقاد فارس و کیهان

 از سفر آمانو به ایران

عکسهائی از وطن


 تبلیغ برای روز مادر- خیلی با مزه کوچ عشایر

تاتر در تهران
ابگرفتگی در زنجان  نمایشگاه حیوانات در قزوین
خبرهائی از اسرائیل در رابطه با امور داخلی ان و اینده غیر قابل پیشبنی منطقه 
غرفه اسرائیلی در نمایشگاه  ۲۰۱۲ در کشور کره، 

که در عین حال به «دریای الهام بخش»، شهرت دارد،

 بمنظور به هیجان در آوردن بازدیدکنندگان، به یک سفر
 مستغرق و فرو رفته در آب، همراه با مناظر طرح ریزی 
شده هیجان انگیز، انجام می گیرداین غرفه، عرضه دریائی
 ویژه اسرائیلی است که بصورت تکنولوژی علمی، آموزشی، 
فرهنگی، و محیط زیست، با فعل و انفعال، و روش های 
چشمگیر و هیجان انگیز، صورت می گیرد.


مقاله اي از " Next Generation "
 درباره منافشه با ایرانجهــــــــان
چین با خرید زنجیره سینماهای آ.ام.سی ایالات 

متحده آمریکا بزرگترین سینمادار جهان شد.

 گروه مالی "دالیان واندا"ی چین برای خرید 

بزرگترین سینمای زنجیرهای آمریکا  ۲ میلیارد 

و ۶۰۰ میلیون  دلار پرداخته است.No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information