7.18.2012داوید فاخریدیگر حتی امتی که ذاتآ با یهودیان خوب نیستند  نیز از اجرای عملیات سفیهانه ضدیهودی جمهوری پست و نجس جمهوری اسلامی که سرنوشت انان را بیشتر و بیشتر به تباهی میکشاند را به ستوه اورده
حقیقتا که بابد خجالت کشید انجام ین نوع ترورهای ناجوانمردانه تنها از ادمهائی بر میاید که پستند، ضعیفند و  زمانی که نمیتوانند با دشمنانی که خود افریده اند رو در رو مقابله کنند دست به ترورهائی با بهره برداری از ادمهائی میزنند که یک جایشان گیر انان است و در صورتی خود و فامیلشان بخشیده میشوند که او دست به یک عمل انتحاری بزنند!.
 این رسم در میان فلسطینیان ادمکش همواره دیده شده که از زنان و دخترانی که در داشتن رابطه ئی نامشروع با دیگران مچشان گیر افتاده استفاده کرده اند ( شواهد عمده این حقایق اعترافات انانی است که ترسیده و خود را تسلیم ماموران اسرائیلی نموده اند ) و نیز مردانی که توسط روحانیان پست و طماع و شهوتران مغزشوئی شده که به طمع همخوابگی با ۷۰ و چند حوری بهشتی دست به اینگونه اعمال غیر انسانی بزنند!.

امروز ۴ شنبه ۱۸ جولای ۲۰۱۲ در خبرها امده است که بر اثر یک حمله انتحاری در اتوبوسی که حامل توریستهای اسرائیلی در کشور بلغارستان بوده  ۲۰ کشته و مجروح از زنان و مردان مسافر که در میان انان زنان باردار و بچه های کوچک نیز دیده میشوند به جای گذارده . 

مدتهاست که جمهوری نحس و نجس اسلامی برای نشان دادن قابلیتهای  حیوانی و وحشیانه خود در کنار انچه بر سر مردم ایران می اورد به طور جهانی نیز با اختصاص دادن میلیاردها دلار  در این زمینه ها می خواهد از خود چیزیی نشان بدهد. 
در پس این انفجار که به کشته و مجروح شدن توریستهای اسرائیلی انجامیده اثر انگشتهای الوده به خون جمهوری اسلامی به وضوح دیده میشود. در این چند ماه اخیر اراذل و لات و پاتهای جمهوری اسلامی را که به قصد اسیب رساندن به منافع اسرائیل در کشورهای قبرس، اذربایجان، کنیا، هند،تایلند و غیره لانه کرده بودند و به موقع با هوشیاری سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل نقشه انان برملا  گردیدهو توسط کشورهای مورد ذکر دستگیر شده و  تحت محاکمه قرار گرفته اند را از طریق دستگاه های خبری شنیده و یا مشاهده کرده ایم. 
به ادعای سازمانهای امنیتی بلغارستان  موساد قبل از وقوع این عملیات تروریستی در این باره به انان هشدار نداده بوده است!.
در این رابطه سازمان امنیت اسرائیل تمام پروازهای مسافرتی به کشورهای ان منطقه را به حالت تعلیق در اورده است


ایا اسرائیل به همین زودیها
 عکس العمل نشان خواهد داد؟

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information