11.12.2014

به روز شده اخبار ۱۱ . ۱۲ . ۱۴

 بیست و یکم ابان ۱۳۹۳ 
در ایران اشغالی
دوازدهم نوامبر ۲۰۱۴ میلادی

مهوش ثابت، معلم و شاعر و از رهبران جامعه بهایی به ۲۰ سال زندان محکوم شده است

مهوش ثابت، معلم و شاعر و از رهبران جامعه بهایی به ۲۰ سال زندان محکوم شده است

طنــــــــــــــز
ابراهیم نبوی


این آقای رهبر هم خیلی شیطان است، یک دفعه زنگ می زند
 به نتانیاهو و پشت تلفن فوت می کند. یا درست زمانی که 
جواد و جان دارند مذاکره می کنند، در خانه سلطان قابوس
 را می زند و فرار می کند می رود. یعنی این روحیه نشاط و 
سرزندگی و شادمانی اش همه مان را کشته است، اگر هم تا همین
 امروز نکشته باشد، احتمالا تا چند ماه دیگر احتمالا می کشدادامهبنا بر گزارشها از پکن، رهبران چین و ایالات متحده «به طور غیرمنتظرهای» 
بر سر نحوه کاهش گازهای گلخانهای و مبارزه با تغییرات اقلیمی به توافق
 رسیدهاند. رسانه ها این موضوع را «واقعهای چشمگیر» توصیف میکنند.
بنا بر گزارشها، مدافعان کوبانی و پیشمرگههای عراقی که
 برای کمک به آنها به شمال سوریه رفتهاند پیشرفتهایی در نبرد
 علیه «حکومت اسلامی» داشتهاند،
اردوگاه پناهندگان در جزیره مانوس پاپوآ گینه نو
اردوگاه پناهندگان در جزیره مانوس پاپوآ گینه نو
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information