1.13.2015

خبرهای تروریستی در پاریس و اتفاقات بعد از ان ۳


David Fakheri
پلیس هنگامی که مشتریان از سردخانه خارج شدند
 و حسن را میبوسیدند و از او برای نجاتشان تشکر می
کردند بیشتر شگفت زده شد و دریافت که او بر خلاف
 آن مسلمان تروریست یک مسلمان صلح جو و نجات
دهنده هم نوعان خود است.


به گزارش خبرگزاریها داستان جوان مسلمانی که توانست ۱۵ تن از گروگانهای حمله تروریستی روز جمعه به فروشگاه یهودیان در پاریس، را نجات دهد، اغلب رسانههای غربی را به خود جلب کرده است، تا جایی که «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه به خاطر شجاعت این جوان مسلمان ادای احترام کرده و طی تماس تلفنی از وی تشکر کرده است.
در گروگانگیری روز جمعه در فروشگاه مواد غذایی «کوشر» در شرق پاریس، ۴ شهروند فرانسوی یهودی کشته شدند. یکی از قربانیان که ۲۱ سال داشت «یوعاف» فرزند خاخام بزرگ یهودیان تونس است که رهبر دینی بزرگترین معبد یهودیان به نام «المعبد الکبیر» در این کشور است.
اما با این حال رسانه توجه خود را به جوان مسلمانی جلب کردند که از پس ویرانی و تیراندازی حمله تروریستی به عنوان قهرمانی که با به خطر انداختن جان خود توانست ۱۵ نفر از گروگانها را نجات دهد.
او گارگری ساده در فروشگاه بود با این حال هنگام حمله «امید کولیبالی» به مشتریان فروشگاه و اقدام به گروگانگیری آنها این جوان مسلمان فرانسوی با استفاده از طبقه زیر زمینی ۱۵ تن از مشتریان را در سردخانه مخفی کرد و آنها را از مرگ حتمی به دست تروریستها نجات داد و شاید اگر ابتکار را به خرج نمیداد شاید تعداد زیادی کشته میشدند.
گروگانگیر با حمله نیروهای پلیس به فروشگاه کشته شد پیش از این اعلام شده بود که این فرد، در زندان با «سعید کواشی»، عامل حمله روز چهارشنبه به دفتر هفتهنامه «شارلی ابدو» همسلول بوده است


امید کولیبالی، عامل گروگانگیری در فروشگاه یهودیان تهدید کرده بود که در صورت حمله نیروهای پلیس به دو برادری که در شمال پاریس توسط پلیس محاصره شدهاند، گروگانهای خود را خواهد کشت. منظور وی از «دو برادر»، سعید و شریف کواشی است که روز چهارشنبه ۱۲ نفر را در دفتر هفتهنامه «شارلی ابدو» کشتند.
برادران کواشی که پلیس فرانسه آنها را عاملان اصلی حمله به نشریه شارلی ابدو میداند، در یورش عصر جمعه پلیس فرانسه به چاپخانه دمارتن، در نزدیکی پاریس کشته شدند که در مجموع حوادثی که از روز چهارشنبه و به دنبال حمله به دفتر شارلی ابدو آغاز شد ۱۷ نفر از جمله سه حملهکننده و گروگانگیر کشته شدند.
این جوان ۲۴ ساله ۲۴ سال پیش در سنگال متولد شد او به «Bathily Lassana» معروف است اما به زبان مالی به او حسن باثیلی میگویند. او هنگامی که گروگانگیر پلیس را به کشتن همه گروگانها تهدید میکرد، با شجاعت ۸ زن و ۷ کودک را در سردخانه زیر زمینی فروشگاه مخفی کرده و از آنها میخواهد که هیچ سخنی یا صحبتی نکنند. گفته میشود در میان کسانی که در سردخانه مخفی شده بودند یک نوزاد یک ماهه به چشم میخورد.

قربانیان حادثه تروریستی اسلامی در پاریس
از سمت راست «یوعاف» فرزند خاخام یهودیان تونس،
عکس زیر آن یوهان کوهن و سپس فیلیپ براهام، و فرانسوا 
سعادا
حسن موسی باثیلی در اطلاعات جدیدی که به تلویزیون فرانسوی  داده گفته است که از طبقه پایین فروشگاه به عنوان یک یخچال بزرگ، استفاده میشد وقتی که مشتریان از عملکرد گروگانگیر به شدید به وحشت افتاده بودند از آنها خواستم که در سردخانه بمانند بدون اینکه که هیچ سر و صدای از آنها سر زند، اما وقتی پلیس وارد فروشگاه شد و گروگانگیر به قتل رسید، پلیس فکر میکرد که من در عملیات تروریستی شریکم برای همین از من خواست تا بر زمین دراز بکشم دستهایم را بر سر خود بگذارد. سپس به من دستبند زدند و یک ساعت و نیم در بازداشت بودم.
طبق این گزارش، دیری نپایید که پلیس فرانسه متوجه شد که فرق زیادی میان کولیبالی تروریست و حسن باثیلی انسان دوست وجود دارد آنها در رفتارشان کاملا متفاوت بودند. حسن باثیلی وقتی ۱۵ تن از مشتریان را در سردخانه زیرزمین پنهان کرد خود برای نجات جان خویش با آنها مخفی نشد و به سوی گروگانها رفت و در کنار آنها ماند تا پلیس کولیبالی را کشت و آنها را نجات داد. پلیس هنگامی که مشتریان از سردخانه خارج شدند و حسن را میبوسیدند و از او برای نجاتشان تشکر میکردند بیشتر شگفت زده شد و دریافت که او بر خلاف آن تروریست یک مسلمان صلح جو و نجات دهنده هم نوعان خود است.
یکی از آنها فرزند بزرگترین خاخام تونس، دانشجوی دانشگاه پاریس، جایی که در آنجا زندگی میکرد او دارای شش برادر است. دومین قربانی یوهان کوهن، جوان ۲۲ ساله یکی از کارمندان فروشگاه، رسانههای فرانسوی در باره عملکرد این قربانی هنگام گرگانگیری نقل میکنند که او تلاش کرد تفنگ دوم گروگانگیر را بردارد اما با شلیک گلوله «کولیبالی» که به سر وی اصابت کرد جان خود را از دست داد..

سومین قربانی فلیپ براهام، ۴۰ ساله، متاهل، شغل قدیم او معلم مدرسه اما هنگامی که کشته شد برای یک شرکت بیمه کار میکرد وی دارای ۴ فرزند است وهمه آنها در پاریس زندگی میکنند.
چهارمین قربانی فرانسوا سعادا، ۶۰ ساله یهودی تونسی تبار است.
یکی از نجات یافته گان حادثه گروگانگیری فروشگاه یهودی شرق پاریس به مجله «لو بران» فرانسه گفته است هنگام حادثه گروگانگیری او به همراه پسر ۳ ساله در فروشگاه بود. این گروگان نجات یافته، کولیبالی تروریست مهاجم گروگانها را جمع کرد و با صدای بلند گفت: من امیدی کولیبالی هستم یک مسلمان از سنگال، و از پیروان داعش. از شما میخواهم تلفن همراه خود را به زمین بگذارید.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information