10.25.2015

اخبار-- سوم ابان ما ۱۳۹۴ در ایران اشغالی-۲۴-اکتبر-۲۰۱۵

Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי  For the important News of the world
   ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
   at Facebook under the 
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )  *********


  کارتون سلسله مراتب

  علی دیوادری
  سایت رجا نیوز- متعلق به جبهه پایداری- عکس گریان روحانی و ظریف  را زیر نامه آیت الله خامنه ای منتشر کرده است. در این نامه رسمی که خطاب به حسن روحانی است، رهبر جمهوری اسلامی سر انجام سکوت خود را شکسته و شروط جدید و موکدی برای اجرای برجام گذاشته است
  .منبع- روز ان لاین

  No comments:

  Post a Comment

  POST توراه و هفطارای

  Every Post's Information